ANUNŢ privind scoaterea la concurs a următoarelor posturi:

  • 1 post laborant chimist în cadrul Laboratorului Epurare Ape Uzate – Laborator Stație Epurare Bălcești
  • 1 post chimist în cadrul Laboratorului Epurare Ape Uzate – Laborator Stație Epurare Bălcești

Concursul constă în probă scrisă care se va desfășura la sediul APAVIL S.A, situat în Râmnicu Vâlcea, str. Carol I, nr. 3-5 și probă practică și interviu care se vor desfășura în cadrul Laboratorului Epurare Ape Uzate al societății APAVIL S.A, situat în Râmnicu Vâlcea, str. Nistor Dumitrescu, nr. 23.

Concursul  se va desfășura în trei etape succesive, după cum urmează:

  • selecţia dosarelor de înscriere va avea loc în data de 25.11.2020 , ora  1500      
  • proba scrisă va avea loc în data de  03.12.2020,  ora 0900                                                    
  • proba practică și interviul se vor susține în data de  09.12.2020,  ora 0900            

Data limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este  24.11.2020, ora 1200, la Registratura societății APAVIL S.A., Rm.Vâlcea, str.Carol I nr. 3-5.

Informații privind condițiile generale, condițiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfășurarea concursului și calendarul concursului se pot obține accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare și Arhivă, telefon 0250/739580, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 0700 – 1530   și  vineri între orele 0700 – 1300.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *