BT Capital Partners&Banca Transilvania, BCR și BRD au pus în vânzare începând de luni, 9 noiembrie 2020, a doua serie din acest an de titluri de stat pentru populație în lei și titluri de stat denominate în euro, care vor fi listate automat la Bursa de Valori București, având maturități de 1 si 3 ani pentru moneda națională și de 5 ani pentru euro.

Dobânzile anuale oferite la titlurile de stat în lei sunt de 3,5% pentru scadența de 1 an și 4,0% pentru scadența la 3 ani, iar titlurile de stat în euro au o dobândă anuală de 1,85%.

Aceste dobânzi acordate peste nivelul actual al pieței scad riscul investițional până la maturitate și oferă oportunitatea lichidării imediate și cu minimum de costuri pentru populație în cazul unor nevoi imediate prin vânzarea acestora pe piața secundară.

Oferta de titluri de stat din cadrul programului Fidelis se derulează în perioada 9 – 27 noiembrie 2020. În tranșele lansate la mijlocul verii, Ministerul Finanțelor Publice a atras de la populație suma lunară record de peste 2 miliarde de lei (1,22 miliarde de lei și, respectiv, 168,4 milioane de euro).

Oferta primară de vânzare de titluri de stat pentru populație (Fidelis) s-a derulat în perioada 15 iulie – 7 august. Pentru subscrierea inițială a titlurilor nu se aplică comisioane de către băncile intermediare, iar veniturile obținute, atât din dobânzi, cât și din câștigurile de capital sunt neimpozabile. Valoarea nominală a unui titlu de stat este de 100 de lei pentru emisiunea în lei și 100 de euro pentru emisiunea în euro, iar pragul minim de subscriere este de 5.000 de lei, respectiv 1.000 de euro. În emisiunea de titluri de stat Fidelis pot investi persoanele fizice rezidente și nerezidente cu vârsta de peste 18 ani, până la data închiderii ofertei, inclusiv.

Emisiunea în euro se realizează doar în baza unui contract de investiții financiare pe piața bursieră deschis la unul din membrii Sindicatului de intermediere sau la intermediarii autorizați pentru tranzacții la Bursa de Valori București care au semnat cu Lead Manager-ul angajamentul privind respectarea condițiilor ofertei. De asemenea, Ministerul Finanțelor Publice aduce la cunoștința deținătorilor titlurilor de stat destinate populației emise în cadrul programului Fidelis în anii 2015 și 2016 necesitatea de a se prezenta la agențiile Raiffeisen Bank SA și respectiv agențiile Băncii Comerciale Române pentru a solicita plata sumelor ce li se cuvin, totalul acestora reprezentând cca 26 milioane lei.

În prezent, sunt 958 deținători care nu au revendicat sumele datorate ca urmare a deținerii titlurilor de stat aferente emisiunilor de mai sus, sub forma dobânzilor, bonusurilor de dobândă și chiar a valorilor nominale investite, iar aceste sume nu generează dobânzi în favoarea acestora.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *