Consiliul Județean Vâlcea se va întruni în ședință pentru a stabili nivelul taxelor locale şi tarifelor care se vor aplica în anul 2021

Marți, 22 decembrie 2020, Consiliul Județean Vâlcea se va întruni în ședință extraordinară pentru a stabili nivelul taxelor locale şi tarifelor care se vor aplica în anul 2021. Taxele şi tarifele propuse pe anul 2021 pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor în domeniul construcţiilor din competenţa de autorizare a Consiliului Judeţean Vâlcea şi reglementările privind aplicarea acestor taxe şi tarife, scutirile de la plată, propuse pentru anul 2021, sunt la acelaşi nivel cu cele aprobate şi practicate în anul 2020. Tarifele pentru închirierea de spaţii situate în clădiri aflate în domeniul public sau privat al judeţului Vâlcea, precum şi unele reglementări privind aplicarea acestor tarife propuse pentru anul 2021, sunt la acelaşi nivel cu cele aprobate pe anul 2020, corectate sau actualizate cu indicele preţurilor de consum, potrivit legii.

Tarifele pentru emiterea de avize, acorduri prealabile, autorizaţii de amplasare sau acces în zona drumului, aprobare instituire restricţii de circulaţie şi tarife pentru utilizarea amprizei, a zonei de siguranţă şi a zonelor limitrofe zonei de siguranţă a drumurilor de interes judeţean, aflate pe raza administrativ-teritorială a judeţului Vâlcea pe anul 2021, sunt la acelaşi nivel cu cele aprobate pe anul acesta. Tarifele suplimentare de utilizare a drumurilor de interes judeţean aflate pe raza administrativ-teritorială a judeţului Vâlcea pe anul 2021, sunt la acelaşi nivel cu cele aprobate pe anul 2020. Taxele pentru eliberarea la cerere a unor extrase sau copii de pe documente deţinute de Consiliul Judeţean Vâlcea, multiplicarea unei pagini, propuse pentru anul 2021, sunt la acelaşi nivel cu cele aprobate pe anul acesta, corectate sau actualizate cu indicele preţurilor de consum. Taxele şi tarifele privind unele servicii efectuate de Muzeul Judeţean „Aurelian Sacerdoţeanu” Râmnicu Vâlcea propuse pentru anul 2021, sunt la acelaşi nivel cu cele aprobate sau practicate în anul 2020. Taxele privind unele servicii efectuate de Biblioteca Judeţeană „Antim Ivireanul” Râmnicu Vâlcea în anul 2021, sunt la acelaşi nivel cu cele aprobate pe anul 2020, corectate sau actualizate cu indicele preţurilor de consum.

Majoritatea taxelor și tarifelor rămân la același nivel cu cele din 2020

Taxele şi tarifele privind unele servicii efectuate de Muzeul Memorial „Nicolae Bălcescu” nu se pot aplica în anul 2021, întrucât în perioada 2020-2022, muzeul este închis pentru publicul vizitator, fiind supus lucrărilor de restaurare, dotare şi punere în valoare. Taxele privind unele servicii efectuate de Teatrul „Anton Pann” Râmnicu Vâlcea în anul 2021, sunt la acelaşi nivel cu cele aprobate pe anul acesta. Taxele şcolare propuse pentru anul şcolar 2020-2021 la Şcoala Populară de Arte şi Meserii Râmnicu Vâlcea, sunt la acelaşi nivel cu cele aprobate pentru anul şcolar 2019-2020. Tarifele pe tipuri de activităţi desfăşurate de către Direcţia Judeţeană Pentru Protecţia Plantelor Vâlcea, pe anul 2021, sunt la acelaşi nivel cu cele aprobate pe anul 2020. Taxele percepute în anul 2021 de Direcţia Judeţeană de Evidenţa Persoanelor Vâlcea, sunt la acelaşi nivel cu cele aprobate pe anul acesta. Tarifele pentru efectuarea transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel judeţean, în judeţul Vâlcea pe anul 2021, sunt la acelaşi nivel cu cele aprobate pe anul 2020, corectate cu indicele de inflaţie al preţurilor de consum.

Nivelul taxelor locale şi tarifelor ce se vor aplica în anul 2021 este propus în baza consultării sau comunicărilor formulate de către structurile de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Vâlcea, reprezentate de către Direcţia Generală Tehnică, Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, Direcţia Generală Administraţie Locală şi Direcţia Generală Economică. În acelaşi timp, s-au luat în considerare propunerile instituţiilor aflate în subordinea Consiliului Judeţean Vâlcea, cu finanţare parţială sau integrală de la bugetul judeţului. Potrivit prevederilor din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare, impozitele şi taxele locale, majorările de întârziere precum şi amenzile aferente acestora, constituie integral venituri la bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale. Impozitele şi taxele locale, care se încasează ca venituri proprii la bugetul judeţului și se aprobă prin hotărâre a consiliului judeţean, sunt după cum urmează: taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare; alte taxe locale, respectiv: taxe pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri deţinute de Consiliul Judeţean Vâlcea; taxe pentru utilizarea temporară a locurilor publice, vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice de arhitectură şi arheologice şi alte asemenea, precum şi taxe pentru fotografiere, filmare în interior; taxe speciale pentru funcţionarea unor servicii publice create în interesul persoanelor fizice şi juridice, precum şi pentru promovarea turistică a localităţilor, ce se încasează potrivit regulamentului de organizare şi funcţionare al acestora.

Parcul acvatic Călimănești propune o reducere a tarifelor pentru 2021

Legat de taxele şi tarifele propuse de către Serviciul Public de Turism, Agrement şi Servicii Călimăneşti a se aproba în anul 2021 la cele două obiective turistice, faţă de cele aprobate sau practicate în anul 2020, sunt necesare următoarele precizări: la stabilirea taxelor şi tarifelor propuse a se practica în anul 2021, s-au avut ca bază de raportare şi analiză, taxele şi tarifele aplicate în anul 2020, diferenţiate, pe categorii de vârstă, adulţi, copii şi pensionari, aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 228/23 decembrie 2019, nivelul acestora fiind stabilit în principal în vederea acoperirii într-o măsură cât mai mare a costurilor de întreţinere şi operare a parcurilor şi totodată necesităţii de dotare a acestora pentru asigurarea unui pachet complet de servicii turiştilor. De asemenea, asigurarea cadrului pentru desfăşurarea activităţilor sportive pentru copii şi adulţi şi totodată fidelizarea clienţilor implică necesitatea aprobării unor tarife pentru aceste grupuri în funcţie de serviciile solicitate. Pentru menţinerea unei funcţiuni complementare a Parcului Acvatic și a Centrului de relaxare Călimăneşti, atât pe timp de vară cât şi pe timp de iarnă, respectiv pentru asigurarea unui flux constant de vizitatori, pentru anul 2021, Serviciul Public de Turism, Agrement şi Servicii Călimăneşti consideră oportună diferenţierea tarifelor aplicate şi în funcţie de sezon, cât şi practicarea de tarife pentru alte servicii care nu au fost prestate în anul 2020, după cum urmează: tarif cursuri înot, activităţi şcolare, antrenamente sau competiţii sportive, grup maxim 10 persoane; tarif cursuri înot, activităţi şcolare, antrenamente sau competiţii sportive, grup maxim 15 persoane; tarif cursuri înot, activităţi şcolare, antrenamente sau competiţii sportive, grup maxim 20 de persoane. În sezon, respectiv în intervalul 1 mai 2021 – 30 septembrie 2021, Serviciul Public de Turism, Agrement şi Servicii Călimăneşti, pentru a creşte numărul de turişti şi a atrage toate categoriile de vârstă, propune reducerea nivelului tarifelor faţă de cele practicate în anul 2020. Diminuarea tarifelor pentru o parte din serviciile prestate este necesară, analizând tarifele practicate şi de ceilalţi operatori turistici din zonă, pentru aceeaşi categorie de servicii, în aceeaşi perioadă, reducerea fiind astfel oportună şi creează un cadru competitiv. Pentru suplimentarea veniturilor Serviciul Public de Turism, Agrement şi Servicii Călimăneşti, propune modificarea sau diminuarea tarifului de închiriere spaţiu publicitar/mp/lună pentru colaboratorii interesaţi de amplasarea materialelor de reclamă/publicitate în incinta Parcului Acvatic Mirajul Oltului Aqua& Fitness de la 50 lei/mp la 30 lei/mp. Amplasarea acestor materiale publicitare nu va afecta integritatea construcţiei şi a bunurilor aflate în administrarea Consiliului Județean Vâlcea.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *