Impact Real

Un ziar aproape de oameni
SC Chimcomplex SA Borzești anunță redeschiderea instalației Oxo-alcooli de la Râmnicu Vâlcea

Zilele trecute, conducerea SC Chimcomplex SA Borzești anunța redeschiderea instalației Oxo-alcooli de la Râmnicu Vâlcea, care a fost în conservare în ultimele luni. „Vorbim despre un efort general la nivel de companie în care au fost implicate cam toate departamentele. Un mare proiect realizat cu muncă grea a colegilor și colaboratorilor noștri cărora le mulțumim și îi felicităm!”, a transmis conducerea SC Chimcomplex SA Borzești.

Conform raportului auditorului independent G5 Consulting SRL, pe parcursul lunii decembrie a exerciţiului financiar 2018, SC Chimcomplex SA a finalizat achiziţia activelor SC Oltchim SA, aferente instalaţiilor clorosodice, propenoxid, polioli-polieteri, oxo-alcooli, monomer, PVC 1, precum şi utilităţi şi parcul de vagoane de pe platforma industrială Râmnicu Vâlcea. Această achiziţie de active imobilizate a majorat totalul activelor companiei cu peste 191%, valoarea acestora crescând, de la 411 milioane de lei, la 31 decembrie 2017, la 1,19 miliarde de lei la finalul exerciţiului financiar 2018.

„Contractul de vânzare-cumpărare în baza căruia s-a realizat achiziţia menţionată anterior a fost încheiat la data de 17 octombrie 2017. Având în vedere complexitatea tranzacţiilor cu active şi valorile mari implicate, am considerat acest aspect ca fiind cheie pentru auditul nostru. Testele şi procedurile noastre pentru adresarea riscului de evaluare a imobilizărilor corporale şi necorporale au inclus: am solicitat documentele justificative privind achiziţia mijloacelor fixe. precum şi plata acestora; am solicitat registrul mijloacelor fixe şi o situaţie privind intrările de mijloace fixe din anul 2018 şi am realizat reconcilieri cu factura de achiziţie şi cu anexele la aceasta; am solicitat balanţa de verificare la 31 decembrie 2018 şi registrul jurnal cumulat aferent anului 2018 şi am realizat reconcilieri între acestea şi registrul mijloacelor fixe; am verificat prezentarea corectă a achiziţiilor fectuate, atât în situaţiile financiare, cât şi în notele explicative. Am tratat aceste aspecte cheie de audit printr-o testare corespunzătoare şi prin extinderea investigaţiilor asupra temelor prezentate, prin discuţii cu managementul şi cu departamentul financiar-contabil. Administratorii SC Chimcomplex SA sunt responsabili pentru întocmirea şi prezentarea raportului administratorilor în conformitate cu cerinţele Ordinului nr. 1802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate”, se arată în raportul auditorului independent.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *