SC Cetprest SRL Berbești estimează o majorare a veniturilor și a profitului în acest an

Autoritățile competente au decis recent rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Cetprest SRL Berbești, pe anul 2020 şi estimarea principalilor indicatori economico-financiari pe anii 2021 şi 2022. La baza întocmirii bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2020, SC Cetprest SRL Berbești a avut în vedere realizările înregistrate de către societate pe cele 9 luni ale anului 2020 cât şi preliminările până la sfârşitul anului 2020, atât la veniturile din activitatea de exploatare, cât şi a cheltuielilor necesare desfăşurării activităţii.

SC Cetprest SRL Berbești motivează că, majorarea veniturilor cu suma de 125.240 lei se datorează următorilor factori: în raporturile contractuale cu CET Govora, în calitate de acţionar majoritar în cadrul SC Cetprest SRL Berbești şi de beneficiar al contractelor de prestări servicii încheiate la începutul anului 2020, se prelimină până la sfârşitul anului 2020 o nerealizare a veniturilor din exploatare prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat, cu suma de 136.000 lei (această situaţie a fost generată de faptul că, în perioada aprilie – mai 2020, ca urmare a hotărârilor adoptate de către Guvernul României privind reglementarea unor măsuri în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului, acţionarul majoritar împreună cu conducerea societăţii, au luat măsura de întreruperea temporară a unei părţi din activitatea de bază ia punctele de lucru Berbeşti şi Alunu, salariaţii efectuând prin rotaţie zile de şomaj tehnic); majorarea veniturilor societăţii cu suma de 261.240 lei, reprezentând subvenţii acordate de la bugetul de stat în baza prevederilor din Ordonanţa de urgenţă nr. 92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului, precum şi pentru modificarea unor acte normative.

În perioada stării de urgenţă sau alertă, SC Cetprest SRL Berbești a beneficiat de decontarea unei părţi din salariu, suportată din bugetul asigurărilor pentru şomaj, reprezentând 41,5% din salariul de bază brut corespunzător locului de muncă ocupat, dar nu mai mult de 41,5% din câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020. În acest context, cu suma de 125.240 lei s-au majorat veniturile totale ale societăţii, comparativ cu suma prevăzută în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat pe anul 2020.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *