Acţionarii SC Vilmar SA au aprobat prelungirea duratei liniei de credit, de 3 milioane euro, contractată de la Banca Transilvania

La sfârşitul anului trecut a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor de la SC Vilmar SA Râmnicu Vâlcea, fiind decisă prelungirea duratei liniei de credit de 3 milioane de euro contractată de la Banca Transilvania. Cu voturile afirmativ exprimate de toţi acţionarii SC Vilmar SA, reprezentând 100% numărul total de drepturi de vot în societate s-a autorizat prelungirea duratei împrumului bancar de la Banca Transilvania, în baza contractului de credit nr. 8557673/05 decembrie 2019, pentru o perioadă de 12 luni.

Acţionarii SC Vilmar SA au mai aprobat şi menţinerea garanţiilor existente la creditul bancar anterior contractat: o ipotecă imobiliară de rang I asupra imobilului al cărui proprietar este societatea, situat în intravilanul municipiului Râmnicu Vâlcea, str. Industriilor nr. 10, compus din teren în suprafaţă 264.880 mp (din care 12.678 mp căi ferate, 18.651 mp drum şi 233.551 mp curţi construcţii) şi din construcţiile situate pe acest teren, în număr de 35; o ipotecă mobiliară asupra conturile deschise de SC Vilmar SA la Banca Transilvania; o ipotecă mobiliară asupra creanţelor cu încasare în conturile bancare ale societăţii deschise la bancă, Banca Transilvania (în baza condiţiilor aplicabile împrumutului bancar). Cu voturile afirmative exprimate de toţi acţionarii SC Vilmar SA, reprezentând 100% din numărul total de drepturi de vot în societate, au autorizat directorul general al societăţii, Kelifa Guemra: să prezinte societatea cu puteri depline şi nelimitate în relaţia cu banca, Banca Transilvania, la notar şi la orice terţă parte implicată în prelungirea duratei împrumutului bancar aferent, fiind autorizat să îndeplinească orice formalităţi necesare, semnătura sa fiind pe deplin opozabilă SC Vilmar SA; să negocieze si să semneze cu banca, Banca Transilvania, actul adiţional la contractul de credit nr. 8557673/05 decembrie 2019 cu garanţiile aferente; să negocieze şi să semneze acte adiţionale la contractul de ipotecă mobiliară; să negocieze şi să semneze orice documente, declaraţii, cereri, formulare necesare pentru a formaliza această operaţiune. Înfiinţată în 1971, SC Vilmar SA a ajuns la cele mai înalte standarde de excelenţă după 1991, când a fost cumpărat de Groupe Genoyer, care a modernizat instalaţiile de fabricare. Investiţiile masive făcute de proprietarul francez, împreună cu strategia la nivel mondial şi cele mai înalte standarde de calitate sunt atuurile SC Vilmar SA acum. SC Vilmar SA a luat fiinţă în 1991 în urma privatizării fostei Întreprinderi de Utilaj Chimic şi Forjă (IUCFOR) cu francezii de la Grupul Genoyer. SC Vilmar SA este o societate privată cu 100% capital francez, fiind cea mai importantă fabrică a companiei Genoyer SA Vitrolles din Franţa, acţionarul său principal.

SC Vilmar SA declară că are o situaţie financiară stabilă

Cu voturile afirmative exprimate de toţi acţionarii SC Vilmar SA, reprezentând 100% numărul total de drepturi de vot în societate, s-a declarat că societatea: are o situaţie financiară stabilă; nu face obiectul unor proceduri judiciare de faliment, lichidare sau reorganizare judiciară; că, la această dată, nu există nici un motiv pentru ca societatea să facă obiectul unei astfel de proceduri; că, la această dată, nu există nici un eveniment care ar putea să împiedice capacitatea SC Vilmar SA de a rambursa împrumutul bancar contractat către bancă, Banca Transilvania. Conform situaţiilor financiare comunicate de Ministerul Finanţelor Publice, SC Vilmar SA a obţinut în cursul anului 2019 o cifră de afaceri de circa 131,7 milioane de lei, venituri totale de peste 124,3 milioane de lei şi pierderi de 9,84 milioane de lei. SC Vilmar SA avea la 31 decembrie 2019 capitaluri de 104 milioane de lei (din care capital social de 4,8 milioane de lei), circa 270 de salariaţi şi obiect de activitate „Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică, metalurgia pulberilor”. La 31 decembrie 2019, SC Vilmar SA avea următoarele date financiare: active imobilizate – 72,6 milioane de lei, active circulante – 96 milioane de lei şi datorii totale – 64 milioane de lei. Făcând o comparaţie, SC Vilmar SA a realizat în cursul anului 2018 afaceri de circa 150 milioane de lei, venituri totale de peste 157 milioane de lei şi pierderi de 9 milioane de lei. Grupul Genoyer are filiale industriale şi comerciale aproape în toată lumea, ceea ce asigură suportul relaţional, financiar şi logistic pentru promovarea produselor SC Vilmar SA pe toate pieţele lumii. SC Vilmar SA produce şi vinde o gamă diversificată de utilaje tehnologice şi părţi componente destinate industriei: chimice, petrochimice, petrolului şi a gazelor naturale, energetice, metalurgice, construcţiilor mecanice, prelucrării metalelor.

Producţia SC Vilmar SA este realizată în patru divizii: forjă (piese matriţate la cald, incluzând flanşe şi componente pentru robinete industriale cu obturator sferic; piese forjate liber; flanşe şi inele laminate la cald, cu secţiune rectangulară sau profilată), mecanică (flanşe; inele; părţi componente pentru robinete industriale cu obturator sferic; uzinare piese diverse pentru clienţi) şi fitinguri ambutisate la cald – coturi sudate, capace şi funduri. De asemenea, se realizează şi fitinguri ambutisate la rece şi sudate, precum reducţii conice concentrice şi excentrice, coturi din segmenţi şi teuri.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *