S-a decis utilizarea excedentului bugetului local al Râmnicului la data de 31 decembrie 2020, în sumă de 4,78 milioane lei

Miercuri, 20 ianuarie 2021, Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea a decis utilizarea excedentului bugetului local la data de 31 decembrie 2020, în sumă de 4,78 milioane de lei, în anul 2021, astfel: 4,7 milioane de lei în secţiunea de dezvoltare, pentru finanţarea cheltuielilor de investiţii, conform prevederilor din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale; 84.634 lei pentru continuarea proiectului „Educaţia – Calea spre un viitor mai bun”, derulat de Şcoala Gimnazială Colonie.

S-a mai aprobat utilizarea sumei de 721.293 lei reprezentând excedentul anului 2020 al unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pentru efectuarea de cheltuieli în anul curent la secţiunea funcţionare, pentru efectuarea de cheltuieli la secţiunea dezvoltare şi pentru acoperirea golurilor temporare de casă, în anul 2021.

În fine, s-a decis utilizarea sumei de 2.318 lei reprezentând excedentul creditelor interne în anul 2020, pentru proiectul „Reabilitare termică Colegiul Naţional de Informatică Matei Basarab” în anul 2021.

În conformitate cu prevederile din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar, pe cele două secţiuni, după efectuarea regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi a transferurilor din bugetul de stat sau din alte bugete, precum şi după achitarea plăţilor restante, se reportează în exerciţiul financiar următor şi se utilizează, în baza hotărârilor autorităţilor deliberative, astfel: xa sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare; pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile şi cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în anul curent, în limita disponibilului rezultat în urma aplicării prevederilor litera a; pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare, după caz, la sfârşitul exerciţiului bugetar.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *