Acţionarii SC Olănești Riviera SA au decis înfiinţarea a 4 puncte de lucru ale societății

La sfârșitul anului trecut a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor de la SC Olănești Riviera SA, cu sediul în Băile Olăneşti, în prezenţa acţionarilor Rădulescu Tudor Elena Maria şi Tudor Ion, reprezentând 100% din capitalul social, care au fost de acord cu întrunirea adunării generale.

Constatând că sunt îndeplinite condiţiile legale şi statutare pentru validitatea dezbaterilor şi deliberărilor adunării, cu unanimitate de voturi, acționarii SC Olănești Riviera SA au decis înfiinţarea următoarele puncte de lucru: în intravilanul oraşului Băile Olăneşti, localitatea Livadia, teren curţi-construcţii în suprafaţă măsurată de 5.563 mp; în intravilanul oraşului Băile Olăneşti, localitatea Olăneşti, imobil, teren şi construcţii, compus dintr-un teren curţi-construcţii în suprafaţă de 1.634 mp, împreună cu unele construcţii edificate pe acest teren; în intravilanul oraşului Băile Olăneşti, localitatea Olăneşti, imobil, teren şi construcţie compus dintr-un teren curţi-construcţii în suprafaţă de 604 mp, împreună cu construcţia edificată pe acest teren (Vila 21); în extravilanul comunei Fălcoiu, judeţul Olt, teren arabil în suprafaţă de 2.992 mp.

A fost împuternicit Tudor Constantin, în calitate de preşedinte al Consiliului de Administraţie al SC Olănești Riviera SA, să facă demersurile necesare pentru ducerea la îndeplinire a prezentei decizii. Tot anul trecut, acționarii SC Olănești Riviera SA au hotărât contractarea de la Banca Transilvania a unui credit de investiţii în sumă de 3 milioane de lei pe o perioadă de 60 luni, în condiţiile negociate cu banca, cu perioada de utilizare 60 zile şi rambursabil în 58 rate lunare egale, având ca obiect refinanţarea investiţiilor realizate din surse proprii de către societate, precum şi finanţarea parţială a investiţiei rămase de executat în cadrul proiectului ce vizează „Construire bază de tratament”.

Creditul este garantat: cu contract de ipotecă mobiliară asupra încasărilor şi soldului contului curent şi al subconturilor deschise de SC Olănești Riviera SA la Banca Transilvania, la valoarea necesarului de garantat, cu înscriere la AEGRM; cu contract de ipotecă imobiliară asupra unor proprietăţi. Acționarii SC Olănești Riviera SA au mai decis împuternicirea preşedintelui consiliului de administraţie să semneze în numele şi pe seama societăţii: contractul de credit şi contractele de ipotecă mobiliară; orice act adiţional la contractul de credit sau orice act adiţional la contractele de ipotecă mobiliară; orice contract nou de ipotecă mobiliară.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *