Se modifică reglementările privind vânzarea terenurilor agricole din extravilan

Senatorul Claudia Banu: „Am depus împreună cu colegii senatori PNL Laura-Iuliana Scântei, Alina Gorghiu şi Cristian Niculescu Ţâgârlaş o iniţiativă legislativă mult aşteptată de cei afectaţi de modificările aduse de PSD Legii nr. 17/2014 privind vânzarea terenurilor agricole situate în extravilan.

Modificările au blocat pur şi simplu procedurile administrative prealabile vânzării terenurilor extravilane agricole, au generat birocraţie şi taxe fiscale suplimentare pentru proprietarii vânzători, dar şi pentru eventualii cumpărători.

Prin noul proiect susţinut şi de ceilalţi colegi parlamentari USR PLUS, UDMR şi minorităţi se restrânge numărul de preemptori, pentru a simplifica procedura, aceştia fiind:

• preemptori de rang I: coproprietarii; soţii, rudele şi afinii până la gradul al treilea inclusiv;

• preemptori de rang II: proprietarii investiţiilor agricole pentru culturile de pomi, viţă-de-vie, hamei, irigaţii exclusiv private, dacă aceste investiţii sunt notate în Cartea Funciară;

• preemptori de rang III: arendaşii;

• preemptori de rang IV: proprietarii terenurilor agricole care au cel puţin o latură comună, în tot sau în parte, cu terenul supus vânzării;

• preemptori de rang V: tinerii fermieri;

• preemptori de rang VI: statul român, prin Agenţia Domeniilor Statului.

Arendaşul care doreşte să cumpere terenul agricol situat în extravilan trebuie să deţină această calitate pentru terenul respectiv, stabilită printr-un contract de arendă valabil, încheiat cu cel puţin şase luni înainte şi înregistrat potrivit dispoziţiilor legale, la momentul afişării ofertei de vânzare la sediul primăriei.

Iniţiativa reduce şi termenele pentru realizarea procedurii prealabile vânzării (de exemplu, obligaţia de afişare a ofertei de vânzare pentru 30 de zile, în loc de 45 de zile, cum este în prezent). O prevedere importantă priveşte eliminarea supraimpozitării, adică a impozitului de 80% pe suma care reprezintă diferenţa dintre preţul de vânzare şi preţul de cumpărare. Ţin să precizez că terenurile agricole situate în intravilan şi terenurile agricole situate parţial în intravilan şi parţial în extravilan, care formează un singur imobil, identificat printr-un singur număr cadastral, nu intră sub incidenţa prezentei reglementări. Este un proiect bine-venit, care prioritizează şi oferă, de asemenea, posibilitatea dezvoltării sănătoase pentru tinerii fermieri, în concordanţă cu normele europene aplicabile”, a afirmat senatorul Claudia Banu.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *