A fost numit un nou reprezentant al Judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor la SC Expo Nord Oltenia SA

Cu majoritate de voturi, Consiliul Județean Vâlcea a decis zilele trecute numirea lui Alin Cristian Lupu, ca reprezentant al Judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor la SC Expo Nord Oltenia SA, precum și modelul cadru al contractului de mandat.

Potrivit art. 176 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, consilierii judeţeni împuterniciţi să reprezinte interesele unităţii administrativ-teritoriale în societăţi, regii autonome de interes judeţean şi alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnaţi, prin hotărâre a consiliului judeţean, în condiţiile legii, cu respectarea regimului incompatibilităţilor aplicabil şi a configuraţiei politice de la ultimele alegeri locale.

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 107 din 21 iunie 2018 a fost desemnat Dumitru Gery Buşe ca reprezentant al Judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor la SC Expo Nord Oltenia SA. Având în vedere că reprezentantul Judeţului Vâlcea, Dumitru Gery Buşe, nu mai făcea parte din configuraţia politică rezultată după ultimele alegeri locale, desfăşurate în data de 27 septembrie 2020, se impunea desemnarea unui nou reprezentant al Judeţului Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor la SC Expo Nord Oltenia SA.

În conformitate cu prevederile din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, autoritatea publică tutelară are competenţa să numească reprezentanţii statului sau, după caz, ai unităţii administrativ-teritoriale în adunarea generală a acţionarilor sau asociaţilor şi să aprobe mandatul acestora.

Numărul reprezentanţilor statului sau ai unităţii administrativ-teritoriale în adunarea generală a acţionarilor la întreprinderile publice este de maximum două persoane. Consiliul Judeţean Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31 august 2018, a decis mandatarea reprezentantului în Adunarea Generală a Acţionarilor la SC Expo Nord Oltenia SA (societate care deţine Centrul de Expoziţii Seaca din Călimăneşti), să aprobe dizolvarea societăţii.

Prin Programul Phare 2005, Consiliul Judeţean Vâlcea şi Consiliul Local Călimăneşti, asociaţi într-un parteneriat prin Contractul de asociere nr. 9502/10855/2005, au implementat proiectul „Centrul de Convenţii şi Expoziţii Nord Oltenia”. Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 37/11 martie 2011, a fost înfiinţată SC Expo Nord Oltenia SA, cu acţionari paritari Judeţul Vâlcea şi Oraşul Călimăneşti, capitalul social la data aceea fiind de 1,19 milioane de lei, împărţit în mod egal acţionarilor.

Obiectul de activitate al SC Expo Nord Oltenia SA constă în organizarea expoziţiilor, târgurilor şi congreselor. Consiliul de administraţie al societăţii s-a întrunit, ocazie cu care s-a analizat situaţia financiară de la înfiinţare până în 2018, concluzionând că se confruntă cu o situaţie economică precară, cu datorii către furnizori, foşti angajaţi, executori şi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, motiv pentru care au convocat adunarea generală extraordinară să dizolve societatea, potrivit prevederilor din Legea societăţilor nr. 31/1990, coroborate ce cele din actul constitutiv al societăţii, anunţând şi acţionarii în acest sens.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *