Proiect de 1.868.442 lei aprobat de Consiliul Județean Vâlcea

A fost aprobat proiectul ”Întărirea capacității Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vâlcea de gestionare a crizei sanitare COVID-19” în ultima ședință de Consiliu Județean Vâlcea, în data de 09.04.2021. Ședința s-a desfășurat online și a fost transmisă live, pe Facebook.

Valoarea totală a proiectului este de 1.868.442 lei, sursa de finanțare fiind FEDR, în mod exclusiv. Perioada de implementare a proiectului este de 22 de luni, respectiv marte 2020 – decembrie 2021.

Proiectul a fost depus în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014 – 2020, Axa prioritară 9 – Protejarea sănătăţii populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Prioritatea de investiție – Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacităţii de gestionare a crizei sanitare COVID-19, apelui de proiecte POIM/819/9/1/ Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19/1/Consolidarea capacităţii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 şi se află în etapa de evaluare a cererii de finanțare.

Obiectivul specific al axei prioritare de finanțare vizează promovarea investițiilor necesare pentru consolidarea capacității de reacţie la criza de sănătate publică cauzată de răspândirea virusului SARS-CoV-2.

Potrivit Ghidului Solicitantului – Condiţii specifice de accesare a fondurilor, Cod apel: POIM/819/9/1 CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII DE GESTIONARE A CRIZEI SANITARE COVID-19 una din acţiunile finanțabile este „Dotarea centrelor sociale rezidenţiale publice pentru categorii vulnerabile (persoane vârstnice/ persoane cu dizabilităţi / copii, etc), a unităților / instituţiilor de învățământ de stat cu echipamente de protecţie, în special, dar fără a fi limitate la: combinezon, inclusiv cu glugă şi protecţie încălțăminte, vizieră de protecţie, mănuși de unică folosință, măști de protecţie, biocide, soluţii necesare asigurării igienei și dezinfecţiei, alte materiale de protecție, etc”.

Consiliul Judeţean Vâlcea în parteneriat cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Vâlcea s-au încadrat în categoria solicitanţilor eligibili pentru proiectele de tip C. a declarant Consiliul Județean Vâlcea.         

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *