SC Chimcomplex SA raportează pentru primul trimestru din 2021 un profit net de 24 de milioane de euro şi afaceri de 101 milioane de euro

SC Chimcomplex SA, cel mai mare combinat chimic producător de polioli din Europa de Est a început puternic anul 2021 şi raportează pentru primul trimestru un profit net de 119 milioane de lei (24 de milioane de euro) şi o cifră de afaceri de 497 de milioane de lei (101 milioane de euro), potrivit unui comunicat de presă. Rezultatele primului trimestru se încadrează în prognoza de creştere sustenabilă a companiei. În primele 3 luni din 2021, SC Chimcomplex SA a realizat producţii record, evidenţiindu-se în mod special volumele din fabrica de polioli, cât şi confirmarea poziţiei de cel mai mare producător naţional de hidrogen.

Producţia lunară de polioli a depăşit pentru prima dată în istoria combinatului de la Râmnicu Vâlcea 10.000 de tone pe lună, iar acest trend va continua tot anul.

„Sinergiile dintre cele două combinate, Borzeşti şi Oltchim au generat o EBITDA în creştere. Chimcomplex a lucrat la capacitate maximă pentru a produce polioli, pe fondul creşterii vânzărilor la nivel naţional şi internaţional. Rezultatele puternice din primul trimestru ne-au oferit lichidităţi suplimentare, pe care le-am folosit pentru a face investiţii şi rambursări anticipate ale datoriilor. Suntem încrezători în viitorul nostru şi continuăm să facem investiţii semnificative pentru a ne susţine planurile pe termen lung. Suntem mândri că munca noastră pune România pe un loc important pe harta producţiei chimice mondiale”, a declarat Tivadar Runtag, CEO Chimcomplex.

Aceste rezultate bune confirmă toate obiectivele pentru întregul an şi pregăteşte compania pentru perioada următoare de creştere solidă, rentabilă şi durabilă. Obiectul de activitate principal este 2013 cod CAEN – fabricarea produselor chimice anorganice de bază, în conformitate cu prevederile actului constitutiv al SC Chimcomplex SA. Activitatea care deţine ponderea cea mai mare în venitul realizat în perioada ianuarie – martie 2021, conform codificării CAEN, este 2014 – fabricarea altor produse chimice organice de bază.

SC Chimcomplex SA deţine active imobilizate în sumă de 889 de milioane de lei

La data de 31 martie 2021, SC Chimcomplex SA deţine active imobilizate în valoare netă de 889 de milioane de lei. Stocurile se prezintă la valoarea realizabilă netă, prin diminuarea cu ajustările pentru depreciere. SC Chimcomplex SA a beneficiat de o schemă de ajutor de stat oferită de Guvernul român pentru a sprijini companiile din sectoarele şi subsectoarele expuse unui risc semnificativ de relocare din cauza transferului costului emisiilor de gaze cu efect de seră la preţul energiei electrice.

Măsura acoperă costurile indirecte ale emisiilor suportate în anii 2019 şi 2020. SC Chimcomplex SA achită obligaţiile la bugetul consolidat al statului prin compensare cu TVA negativ (TVA de recuperat înregistrat de societate la 31 martie 2021 – 5,72 milioane de lei). În perioada ianuarie – martie 2021, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2020 s-a modificat structura produselor în cifra de afaceri, prin faptul că s-a reluat vânzarea de produse Oxo, instalaţia fiind repornită în luna decembrie 2020. Veniturile SC Chimcomplex SA din vânzările de produse principale au crescut faţă de perioada precedentă, determinate în principal de evoluţia pozitivă a preţurilor de vânzare a poliolilor şi a sodei caustice.

Pe piaţa internă, vânzările de produse finite au fost în valoare de 121,4 milioane de lei, reprezentând în trimestrul I 2021 un procent de 24% din totalul vânzărilor, ponderea cea mai mare având-o poliolii-polieterii. Pe piaţa externă, livrările de produse au fost de 375,7 milioane de lei. Vânzările SC Chimcomplex SA pe piaţa externă au reprezentat în perioada ianuarie – martie 2021 peste 76% din totalul vânzărilor de produse. În totalul vânzărilor externe ponderea cea mai mare o au poliolii-polieterii, rata de creştere a costului propilenei fiind mai mică. Înregistrarea de profit brut în perioada ianuarie – martie 2021 comparativ aceeaşi perioadă a anului trecut, când s-a înregistrat un rezultat brut negativ, a fost determinată de creşterea rezultatului din exploatare.

Creşterea rezultatului din exploatare în perioada ianuarie-martie 2021 comparativ cu perioada ianuarie-martie 2020 a fost determinată în principal de creşterea cu 197 milioane de lei a veniturilor, urmare a creşterii cotaţiilor internaţionale la poliloi. Rezultatul financiar de minus 34 milioane de lei este format din: dobânzi la credite şi alte cheltuieli financiare, în sumă de 27,61 milioane de lei; pierderi din diferenţe de curs valutar în sumă de 6,47 milioane de lei. Cheltuielile financiare în perioada ianuarie-martie 2021 se menţin la un nivel ridicat, fiind determinate de cheltuielile cu diferenţele de curs valutar înregistrate odată cu reactualizarea soldurilor datoriilor în valută, în special a creditelor bancare, şi de costurile creditelor contractate pentru achiziţionarea activelor SC Oltchim SA, precum şi a costurilor financiare aferente plăţilor anticipate a creditelor.

La 31 martie, capitalizarea bursieră a fost de 578,88 milioane de lei

Pierderea SC Chimcomplex SA din diferenţe de curs valutar a fost determinată de instabilitatea monedei naţionale care s-a depreciat de la 4,8694 lei/euro la data de 31 decembrie 2020 la 4,9251 lei/euro la data de 31 martie 2021. Situaţiile financiare la 31 martie 2021 s-au întocmit în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1802/2014 şi sunt neauditate.

Pentru conversia în lei a creanţelor şi datoriilor în valută s-au folosit cursurile de schimb din data de 31 martie 2021 comunicate de BNR. Preţul de închidere al unei acţiuni CHOB în data de 31 martie 2021 a fost de 2,46 lei, iar capitalizarea bursieră înregistrată la această dată a fost de 578,88 milioane de lei. La Sucursala Râmnicu Vâlcea a SC Chimcomplex SA, valoarea producţiei marfă realizată în anul 2020 a fost de 922 de milioane de lei, faţă de 1 miliard de lei în 2019. Pe piaţa internă, vânzările de produse finite au fost în valoare de 240 de milioane de lei. Vânzările interne au reprezentat în 2020 un procent de 27% din totalul vânzărilor de produse finite, ponderea cea mai mare având-o poliolii-polieterii. Pe piaţa externă, livrările de produse au fost de 662,2 milioane de lei.

Vânzările pe piaţa externă au reprezentat în 2020 circa 73% din totalul vânzărilor de produse. În totalul vânzărilor externe, ponderea cea mai mare o au o poliolii-polieterii. Pe piaţa internă, SC Chimcomplex SA, în domeniul său de activitate, a devenit producător unic, consolidându-şi poziţia pe piaţă, după achiziţia activelor SC Oltchim SA, care deţine tehnologii similare de obţinere a produselor clorosodice. La nivel global, SC Chimcomplex SA deţine o cotă de piaţă redusă pentru produsele clorosodice, principale pieţe de desfacere fiind piaţa internă şi celelalte ţări din Europa de Est şi zona balcanică. Printre clienţii cei mai importanţi de sodă caustică lichidă sunt combinatele de alumina de la Tulcea şi respectiv din Bosnia, Petrotel Lukoil, OMV Petrom, Rompetrol.

Având în vedere rolul important al costurilor de transport în stabilirea preţului la destinaţia finală, piaţa ţintă de export a produselor clorosodice este compusă din ţări din Europa, Africa de Nord şi Orientul Mijlociu. Pentru sodă caustică, pe aceste pieţe există o concurenţă puternică, formată atât din firme europene, cât şi din firme din Iran, Egipt, SUA şi China. La polieteri, capacitatea de producţie a SC Chimcomplex SA, respectiv 100.000 tone/an, reprezintă circa 1% din capacităţile de producţie la nivel global. SC Chimcomplex SA produce o gamă variată de polieteri atât pentru spume flexibile (saltele, industria mobilei, industria auto), cât şi pentru aplicaţii rigide (panouri, sisteme poliuretanice) şi aplicaţii speciale (adezivi, acoperiri, etanşări, elastomeri).  În cursul anului 2020 la Sucursala Râmnicu Vâlcea a SC Chimcomplex SA au fost puse în funcţiune sau modernizate mijloace fixe în valoare de 26,14 milioane de lei. La Sucursala Râmnicu Vâlcea, pe lângă produsele clorosodice (soda caustică fulgi şi soluţie, clor lichid, acid clorhidric, hipoclorit de sodiu), în cadrul sucursalei se mai obţin şi produse macromoleculare.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *