La Vaideeni, proiect inedit, de milioane de euro, pentru creşterea gradului de civilizaţie

Cu bani europeni atraşi, la Vaideeni s-a reuşit prin Programul Operaţional Capital Uman demararea unui proiect amplu care, pe lângă două obiective de infrastructură privind reabilitarea remizei şi a spaţiului de agrement de la şcoală cuprinde şi incluziunea socială pentru elevi şi protecţie în tot ceea ce înseamnă asistenţa medicală, reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile marginalizate, prin implementarea unor măsuri integrate. Valoarea investiţiei este de 5 milioane de euro şi se află în implementare, proiectul fiind suspendat în perioada stării de alertă. Prin intermediul acestui program aproximativ 600 de persoane defavorizate beneficiază de implementarea măsurii.

Prin urmare acest proiect a venit ca o mană cerească pentru sprijinirea celor mai săraci săteni. Cel mai importat este că vor învăţa o meserie căutată pe piaţa muncii, li se vor construi toalete în casă şi vor primi zilnic produse de igienă sanitară. Pe lângă toate acestea, copiii familiilor sărace vor primi mâncare la şcoală şi vor fi ajutaţi la lecţii. Nu în ultimul rând, în comună vor fi deschise firme noi, la care să fie angajaţi localnicii.

„HOPE Vaideeni este un proiect de succes, cu care mă mândresc, fiindcă are ca obiectiv general furnizarea de măsuri cu caracter integrat în vederea combaterii sărăciei şi a excluziunii sociale a comunităţii marginalizate din localitatea noastră. Prin acest proiect copiii din familiile defavorizate, pe perioada de implementare a proiectului, prin măsuri educaţionale complementare vor avea parte de sprijin material, precum şi activităţi de informare, consiliere în vederea facilitării dialogului şcoală – copil – familie – comunitate. Implementăm şi derularea unui program de tip „Şcoală după şcoală”, în vederea reducerii abandonului şcolar. Tot în cadrul proiectului avem şi sprijinirea inserţiei şi menţinerii pe piaţa muncii a grupului ţintă. Prin urmare, prin acest proiect se desfăşoară un program de informare şi consiliere profesională pentru 308 persoane şi derularea unor măsuri de mediere şi plasare pe piaţa muncii pentru angajarea a 50 de persoane”,  a precizat primarul din Vaideeni, Daniel Băluţă.

Sunt sprijiniţi inclusiv antreprenorii locali

Proiectul cuprinde inclusiv sprijinirea antreprenorialului în plan local, furnizarea de cursuri de antreprenoriat pentru 168 de persoane din grupul ţintă şi asigurarea de finanţare, consultanţă şi mentorat antreprenorial pentru 42 de planuri de afaceri selectate. Sunt alocaţi bani pentru crearea Centrului Comunitar Vaideeni şi derularea de activităţi cu caracter integrat pentru 600 de persoane. Aceste persoane au facilitatea accesului la servicii sociale, servicii medicale şi medico-sociale, dar şi acţiuni cu impact asupra îmbunătăţirii vieţii. 150 de gospodării beneficiază de îmbunătăţirea condiţiilor de locuit, asigurarea igienei locuinţelor şi derularea unui program de furnizare de bunuri elementare. Sprijinirea financiară, dar şi juridică pentru reglementarea titlurilor de proprietare pentru 150 de locuinţe din zona marginalizată în perioada de implementare a activităţilor proiectului este o altă măsură importantă, ca şi combaterea discriminării şi promovarea interculturalităţii prin activităţi care vizează implicarea activă a membrilor comunităţii în soluţionarea problemelor prin formarea şi activarea unui grup de iniţiativă locală.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *