La Dănicei, planificarea rurală şi dezvoltarea sustenabilă a localităţii merg mână-n mână

La Dănicei, lucrările la Centru de Asistenţă Socială s-au finalizat, iar funcţionarea lui privind susţinerea personalului de specialitate angajat se realizează cu bani europeni atraşi de administraţia locală prin Program Operaţional Capital Uman, Măsura 5.2, „Sprijin pentru reintegrare şi reinserţie socială a membrilor comunităţii marginalizate. „Ambele proiecte merg mână-n în mână şi, atâta timp cât primăria nu alocă bani din bugetul local, este un lucru bun. Centrul social s-a finalizat şi implică angajarea personalului specializat pentru desfăşurarea activităţii acestuia, conform cererii de finanţare pe care am depus-o la AFIR Craiova. Prin urmare, una dintre condiţiile esenţiale era ca, după finalizarea construcţiei, administraţia locală să angajeze personal specializat pentru desfăşurarea activităţii. Primeam finanţare pentru construirea Centrului de Asistenţă Socială cu condiţia ca personalul să fie plătit din bugetul local, dar era o asumare grea, deoarece bugetul local nu permitea o astfel de cheltuială. Pentru a nu pierde o astfel de finanţare ne-am interesat dacă există vreo posibilitate ca, o dată cu acest proiect, să accesăm fonduri şi pe partea care urmăreşte dezvoltarea resurselor umane”, a precizat primarul.

Ionuţ Narcis Voiman: „Proiectul a venit ca o mană cerească”

Astfel, împreună cu managerul de proiect, administraţia locală a căutat soluţii pe care le-a găsit tot cu finanţare europeană, prin Programul Operaţional Capital Uman, proiectul având ca obiectiv „Reducerea numărului de persoane aparţinând comunitarii marginalizate din comuna Dănicei, aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, prin implementarea de intervenţii integrate de ocupare, educaţie, formare profesională şi asistenţă socială”. Spre fericirea primarului Dumitru Pirneci, din miile de proiecte depuse din judeţul Vâlcea, la momentul respectiv, în prima sesiune de depunere a proiectelor, au fost selectate pentru finanţare primăriile localităţilor Dănicei, Bujoreni şi Măciuca: „Nu ştiu cum să numesc acest proiect, poate „mană cerească”, dar ştiu un lucru: s-a muncit, s-a insistat, iar după nenumărate drumuri la Craiova şi Bucureşti am reuşit”, ne spune secretarul general al Primăriei Dănicei, Ionuţ Narcis Voiman.

Locuri de muncă nou create şi sprijin acordat comunităţii din bani europeni

Primarul comunei Dănicei, Dumitru Pirneci, a făcut multe drumuri la Bucureşti, pentru a facilita atragerea unor fonduri pentru comună, fiindcă este interesat atât de dezvoltarea localităţii, dar şi de sprijinul acordat cetăţenilor.

Astfel, obiectivul general al proiectul prin POCU 2014-2020 asigură accesul la educaţie şi o educaţie de calitate pentru un număr de 60 de elevi, dar şi activităţi pentru adulţi. În cadrul acestui proiect există cursuri de formare profesională pentru calificări în diverse meserii, dar şi cursuri pentru antreprenoriat, unde vor fi finanţate 15 planuri de afaceri în valoare de 22 de mii de euro fiecare. Este un proiect amplu, care acoperă atât partea educaţională, cât şi pe cea a adulţilor, privind integrarea pe piaţa muncii, crearea de noi locuri de muncă, afaceri care la rândul lor vor genera locuri de muncă.

„POCU a fost o mană cerească pentru noi, fiindcă, prin acest proiect, am reuşit să continuăm demersurile pentru construirea în localitate a Centrului de Asistenţă Socială, unde s-au înfiinţat 6 locuri de muncă susţinute prin acest proiect. Tot în cadrul acestui proiect sunt incluse cursuri de perfecţionare şi se vor acorda 60 de tablete copiilor. Mai mult, 15 persoane care vor să îşi deschidă o afacere non-agricolă şi fără comerţ, adică frizerii, service auto sau spălătorii vor fi susţinute financiar în valoare de 22 de mii de euro pentru fiecare idee de afaceri. Proiectul se va derula în etape. În prezent se află în prima etapă, aceea de angajare a personalului pentru Centrul de Asistenţă Socială. Urmează etapa a două, achiziţiile de echipamente IT pentru personal, iar în următoarele etape se vor organiza cursuri de formare personală pentru o perioadă de trei luni. În timpul cursurilor se va acorda o masă rece cursanţilor, iar la finalul celor trei luni se vor premia cu diplome şi suma de 1400 de lei fiecărui cursant”, a precizat secretarul general al Primăriei Dănicei, Ionuţ Narcis Voiman.

Valoarea proiectului este de un milion de euro, iar perioada de implementare este doi ani. Obiectivul proiectului cuprinde dezvoltarea unui serviciu social în cadrul comunităţii marginalizate din comuna Dănicei, reducerea fenomenului de abandon şcolar pentru 60 de elevi din comunitatea marginalizată prin programe tip „scoală după şcoala”, informarea, consilierea, orientarea şi medierea pe piaţa muncii a 200 de membri ai grupului ţintă. Mai mult, vor fi 180 de membri ai grupului ţintă formaţi profesional prin participarea la cursuri de calificare. Prin acest proiect se vor crea 51 de locuri de muncă pentru membrii comunităţii, iar 15 membri ai grupului ţintă vor primi sprijin în vederea înfiinţării unei noi afaceri.

La Dănicei se va construi din temelii o şcoală nouă, europeană

În localitate sunt proiecte care se derulează foarte bine prin Compania Naţională de Investiţii. La căminul cultural se lucrează, iar centru medical de permanenţă va intra în comisia tehnică a studiului de fezabilitate după finalizarea reorganizării din interiorul CNI. „Într-un timp record, adică în doi ani am obţinut finanţare pentru un cămin cultural, urmează centrul medical de permanenţă şi, pentru că în primă fază există finanţări în acest sens, suntem în stadiul de depunere a unui nou proiect, tot la CNI, pentru construirea unei noi şcoli în centrul localităţii, lângă primărie. Am luat această decizie privind construirea unei noi şcoli în localitate la propunerea consultanţilor financiari, deoarece vechile locaţii sunt mult prea vechi, iar costurile pentru repararea acestor şcoli depăşesc cu mult accesarea unui astfel de proiect”, ne-a informat secretarul general al Primăriei Dănicei, Ionuţ Narcis Voiman.

Prin urmare, în centrul localităţii se va construi o nouă şcoală, conform normelor educaţionale europene, modernă, echipată cu tot ceea ce este necesar şi dotată la un nivel tehnologic foarte înalt, o şcoală în care copiii se simt în siguranţă, iar activitatea educaţională va fi pe măsură. Concomitent cu acest proiect, la CNI este depus în vederea finanţării şi proiectul pentru construirea unei noi primării.

Pentru branşarea localităţii la gazele naturale a fost emis certificatul de urbanism. Astfel, administraţia locală este în faza de strângere a avizelor, proiectul fiind pregătit în vederea deschiderii liniilor de finanţare.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *