Consiliul Județean Vâlcea: Imobilul „Vila Oltul” achiziționat

S-a aprobat achiziționarea imobilului – „Vila Oltul” – Clinica de Recuperare Medicala Balneologica

Prețul de cumpărare al acestui imobil este de 1.100.000 milioane de euro.

În vederea asigurării continuitătii serviciilor medicale publice oferite la nivel judeţean, prin această specializare unică a acestei secții raportat la numărul pacientilor, care se ridică, în fiecare an, la câteva mii, şi la faptul că unitatea medicală este printre ultimele din tară care oferă recuperare gratuită în conditii de seriozitate si profesionalism, acordată de cadrele medicale ale acesteia, coroborat cu necesitatea imperioasă de rezolvare a situatiei juridice incerte, legate de evitarea unei eventuale executări silite, în cazul în care proprietarii imobilului ar dori să dispună de dreptul de proprietate în altă formă si să solicite în acest fel evacuarea din imobilul „Vila Oltul a Sectiei Exterioare de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie Călimăneşti a Spitalului Judetean de Urgentă Vâlcea, precum si pentru folosirea bugetului afectat plătii chiriei în scopul creşterii calităţii serviciilor prestate, în acest moment desfăşurate in condiţii precare, având în vedere faptul că acest imobil este o clădire veche si deteriorată, construită în anul 1950, având nevoie urgentă de reparatii şi modernizări, au fost demarate încă din anul 2007 de către Consiliul Judeţean Vâlcea, procedurile de negociere şi cumpărare a imobilului „Vila Oltul”. ” a declarat Consiliul Județean Vâlcea.

S-a aprobat Regulamentul de asigurare a serviciilor publice de adăpostire a animalelor aflate în pericol pe raza Judeţului Vâlcea pentru care s-a emis ordin de plasare în adăpost.

În regulamentul emis, animalele sunt în pericol dacă îndeplinesc următoarele condiții:

a) animal care a fost rănit sau schingiuit, abuzat;

b) animal care a fost implicat în lupte între animale sau cu animale;

c) animal domestic sau animal sălbatic captiv asupra căruia a fost practicat tirul (orice animal sălbatic captiv este un animal în pericol);

d) animal folosit pentru dresajul altor animale sau pentru a controla agresivitatea altor animale;

e) animal domestic expus forţat la temperaturi foarte ridicate ori foarte scăzute;

f) animal din speciile ecvidee, bovine, ovine si caprine aflat, fără supraveghere, pe căile de circulaţie publică;

g) animal domestic sau sălbatic captiv, privat de hrana si adăpost potrivit speciei sale;

i) animal abandonat — animal aflat pe domeniul public fără posibilitatea de a-si procura singur hrana si adăpostul, a cărui viată este in pericol datorita traficului, a activităţii oamenilor sau a condiţiilor de mediu;
j) animal sălbatic captiv – animal în pericol;

k) animal sălbatic supus comercializării – animal în pericol.

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vâlcea, care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, constată că un animal se află într-o situaţie de pericol emit, de indată, ordin de plasare (intocmit în 3 exemplare originle) a animalului în adăpost pentru o perioadă de 45 de zile.

Servicile publice de adăpostire a animalelor aflate în pericol pe raza judeţului Vâlcea, pentru care s-a emis un ordin de plasare în adăpost vor fi asigurate prin încheierea de contracte cu grădini zoologice, acvarii publice şi centre de reabilitare şi/sau îngrijire pentru animalele din fauna sălbatică, inclusiv cele deţinute de organizaţii neguvernamentale de protecţie a animalelor, cu adăposturi pentru câini fără stăpân sau a altor 3 adăposturi pentru animale domestice, inclusiv cele deţinute de organizaţii neguvernamentale de protecţie a animalelor, după caz, în condiţille legii.” a declarat Consiliul Județean Vâlcea.

A fost aprobat regulamentul pentru organizare și funcționare a Protecției Plantelor Vâlcea.

Pentru exercitarea atribuţiilor sale specifice şi a activităţilor de bază, Direcţia are o structură organizatorică proprie. Direcția are următorele centre de funcționare, pe raza județului Vâlcea:

a. Centrul pentru Protecţia Plantelor Râmnicu-Vâlcea;

b. Centrul pentru Protecţia Plantelor Calimaneşti;

c. Centrul pentru Protecţia Plantelor Băbeni;

d. Centrul pentru Protecţia Plantelor Horezu.

Atribuțiile principale ale Direcției de funcționare a Protecției Plantelor Vâlcea sunt: a) combaterea bolilor, dăunătorilor şi buruienilor la toate culturile agricole, pentru toţi producătorii agricoli; b) tratamentul chimic al seminţelor destinate insămânţării; c) dezinfecţia, dezinsecţia şi deratizarea depozitelor de cereale şi a produselor agricole depozitate; d) dezinfecţia materialului săditor şi de plantare; e) aprovizionarea cu produse de uz fitosanitar, depozitarea şi comercializarea acestora; f) aprovizionarea şi comercializarea cu seminţe şi material săditor destinat însămânţării şi plantării; g) aprovizionarea şi comercializarea îngrăşămintelor chimice; h) executarea de lucrări de arat, pregătit teren, semănat, Intreţinerea culturilor etc.; i) lucrări de eliminare a ramurilor atacate de boli şi dăunători; j) dezinfecţie, dezinsecţie, deratizare spaţii publice; k) acordarea asistenţei tehnice de specialitate pentru toţi producătorii agricoli care execută activităţi de protecţia plantelor cu mijloace proprii; I) organizează evenimente de profil (târguri, expoziţii, simpozioane, sărbători agricole etc.) pentru producătorii agricoli în scopul promovării produselor agricole şi asigurării schimbului de informaţii privind tehnicile şi metodele de obţinere a produselor specifice; m) organizează instruiri pe probleme specifice pentru producătorii agricoli şi prestatori de servicii de la nivelul judeţului; n) participă la activităţile şi întâlnirile organizate în cadrul sistemului de siguranţa alimentară; o) dezvoltă schimburi profesionale în domeniul protecţiei plantelor.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *