Oraşul Brezoi va fi branşat la reţeaua de gaze naturale

Disconfortul locuitorilor oraşului Brezoi, nevoiţi să se încălzească doar cu lemne, butelii de aragaz sau instalaţii electrice este pe cale să ia sfârşit.

Săptămâna trecută, în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului Local Brezoi s-a adoptat proiectului de hotărâre privind înfiinţarea reţelei inteligente de distribuţie a gazelor naturale în oraşul Brezoi. Proiectul va fi finanţat prin POIM 2014-2020, Axa Prioritară „Sisteme inteligente şi sustenabile de transport al energiei electrice şi gazelor naturale”. Valoarea eligibilă a finanţării este în cuantum de 50.112.985,03 lei

„Pentru racordarea oraşului Brezoi la reţeaua publică de alimentare cu gaze naturale, indicatorii tehnici au fost aprobaţi în etapa evaluării preliminare, urmând a fi obţinute avizele adiţionale şi contractarea propriu-zisă a finanţării.

În comunicat se arată că un număr minim de 1500 de cereri de racordare este necesar pentru realizarea efectivă a investiţiei, număr ce ar trebui să fie facil de întrunit, deoarece preţul încălzirii cu material lemnos este echivalent cu cel al consumului de gaze naturale, fapt căruia i se adaugă beneficiile incontestabile ale confortului, uşurinţei în utilizare, eficienţei termice şi siguranţei obţinute prin eliminarea riscului de incendii sau emanaţii toxice de CO2.

Costurile branşării de la reţeaua principală până la limita teritorială a proprietăţilor private sunt 100% eligibile prin intermediul proiectului, iar între limite şi locuinţa propriu-zisă, acestea vor fi acoperite de furnizor, consumatorul casnic final fiind degrevat şi de acest cost, datorită proiectului implementat de Primăria Brezoi.

O dată cu finalizarea în noiembrie 2023 a acestei investiţii colosale, în primul rând ca importanţă pentru Brezoi, pentru toţi locuitorii săi şi întreaga regiune, eliminăm practic şi ultimul obstacol în calea dezvoltării oraşului pe toate palierele, a creşterii calităţii vieţii la nivel individual şi comunitar şi atragerii de noi investiţii în toate domeniile care generează oportunităţi şi bunăstare pentru cetăţeni”, spune primarul localităţii Brezoi, Robert Schell.

La Brezoi a fost constituită Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Lotru-Ţara Loviştei”

O altă veste bună preluată din ordinea de zi a Şedinţei extraordinare a Consiliului Local din data de 24 august se referă la aprobarea asocierii oraşului Brezoi cu comunele Boişoara, Câineni, Malaia, Perişani, Racoviţa, Titeşti şi Voineasa, în vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Lotru-Ţara Loviştei”. „Iniţiativa conferă oraşului Brezoi un mai puternic profil regional, iar asocierea cu localităţile reprezentative pentru Ţara Loviştei va genera nenumărate noi premise, inclusiv de influenţare a politicilor publice de nivel central în beneficul cetăţenilor noştri, de impulsionare a turismului, a mediului de afaceri, crearea de locuri de muncă, atragerea de proiecte de finanţare a investiţiilor din localităţile noastre înfrăţite şi un nivel de trai superior pentru toate comunităţile implicate”, mai spune primarul localităţii Brezoi, Robert Schell.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *