Instituția Prefectului Vâlcea anunță ce instituții se califică pentru compensarea consumului de energie și gaze

Instituția Prefectului Județul Vâlcea a emis, conform dispozițiilor prefectului, o circulară vizând aplicarea legii nr.259/2021 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022.

Prefectul județului Vâlcea, Mihai Oprea, solicită administrațiilor locale să se asigure că școlile, instituțiile de cultură și spitalele au înaintat documentația necesară pentru a beneficia de plafonarea și compensarea facturilor de furnizare a energiei electrice și gazelor naturale.

Pentru a accesa măsurile deja active, beneficiarii mecanismului de plafonare și compensare a facturilor de furnizare a energiei electrice din categoriile menționate de Legea 259/2021, art. 1, alineatele c,d,e,f, pot solicita în continuare, fiind considerați a fi încă în termen, recalcularea facturilor pentru furnizarea energiei electrice și a gazelor naturale începând cu luna noiembrie 2021:

• microîntreprinderi, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, organizate potrivit legii;

• spitale publice şi private, definite conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, unităţi de învăţământ publice şi private, definite conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi creşe;

• organizaţii neguvernamentale reglementate potrivit legii, precum şi unităţile de cult, astfel cum sunt reglementate de Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, republicată;

• furnizori publici şi privaţi de servicii sociale prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare.

• instituții de cultură

• unități și instituții de învățământ” a declarat Instituția Prefectului Vâlcea.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *