APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 26 martie – 1 aprilie 2022 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale. 

AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, avariile la conductele de apă potabilă pe străzile Episcop Clement, Eftimeștilor și Căzănești.

LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea inițială a terenului deteriorat în urma intervențiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe strada Lespezi până la strada Kalamata.

POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Morilor, Goranu, Râureni, Bogdan Amaru și Pasaj Dacia.

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:

  • s-a igienizat perimetrul rezervorului Cetățuia;
  • s-au continuat lucrările de punere în funcțiune a Stației de pompare de pe strada Livezi;
  • s-au continuat lucrările de conectare a rețelei de apă PEHD De 630 la rețeaua de distribuție apă potabilă OL PREMO 600 existentă pe strada Depozitelor;
  • s-a înlocuit tronson rețea de canalizare menajeră pe străzile Calea lui Traian și Aleea Garoafelor;
  • s-au continuat lucrările de extindere rețea de canalizare menajeră pe strada Zăvoieni;
  • s-a continuat verificarea și curățarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră și a colectoarelor, manual și mecanizat pe strada Calea lui Traian și bulevardul Dem Rădulescu;
  • s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
  • au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.

REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: Aleea Trandafirilor – blocul B8, strada Doctor Hacman – blocurile 122bis și 135, strada Gib Mihăescu – blocul 1, strada Calea lui Traian – blocurile D2, D3, D6 și L, strada Mihai Eminescu – blocurile B12, B13 și B14, strada Decebal – blocurile D9, strada I.C.Brătianu – blocul A65, strada Nicolae Iorga – blocurile A17 și A25, Aleea Stejarului – blocul C0, Aleea Bradului – blocul C5, strada Grigore Procopiu – blocul 63, strada Regina Maria – blocurile J și 8, strada Rapsodiei – blocul R3, strada Luceafărului – blocul A2, strada Dealul Malului, strada Marin Sorescu – blocul A37/II, Aleea Panseluțelor – blocul C29, strada Cerna – blocurile 23, 26 și 27, Aleea Melodiei – blocul N10, strada General Magheru – blocul S3, strada Petrișor – blocul P1, strada Nicolae Iorga – blocurile ANL 11 și ANL 12, bulevardul Tineretului – blocurile 15, A54 și S2 și bulevardul Pandurilor – blocul A7. 

23 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 23 apometre, dintre care 17 verificate și înlocuite și 6 montaje apometre noi. De asemenea, au fost realizate 3 lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite 6 avize de amplasament și 2 avize tehnice.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *