APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 02  – 08 aprilie 2022 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale. 

AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, avariile la conductele de apă potabilă pe străzile Ghioceilor, Eftimeștilor, Copăcelu, Zambilelor, Drumul Gării, Câmpului, Apusului, Cojocarilor, Depozitelor și Rapsodiei intersecție cu Henri Coandă.

LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea inițială a terenului deteriorat în urma intervențiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe străzile Bâlciului, Buda, Copăcelu, Ghioceilor, Poenari, Drumul Gării și Goranu.

POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Morilor, Goranu, Râureni, Bogdan Amaru și Pasaj Dacia.

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:

  • s-a igienizat perimetrul rezervorului Cetățuia;
  • s-au continuat lucrările de punere în funcțiune a Stației de pompare de pe strada Livezi;
  • s-au continuat lucrările de extindere rețea de canalizare menajeră pe strada Zăvoieni;
  • s-a ridicat la cotă capac cămin de canalizare menajeră și s-au înlocuit grătare de fontă pe strada Maior V. Popescu; 
  • s-a continuat verificarea și curățarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră și a colectoarelor, manual și mecanizat pe Splaiul Independenței;
  • s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
  • au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.

REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: strada Marin Preda – blocul A36/III, strada Teodor Coman, strada Cerna – blocul 8, strada Calea lui Traian – blocurile L, S20, S15, S16 D3 și Filipin, Aleea Panseluțelor – blocul C3, strada Mihai Eminescu – blocurile B12 și B13, Aleea Bradului – blocul C6, strada Mihai Viteazu – blocul 101, strada Luceafărului – blocul A20, strada Ostroveni – blocul A40/II, strada Nicolae Iorga – blocul A27/III, strada I.L. Caragiale – blocul A28/I, strada Petrișor – blocul P4, Aleea Olănești – blocul 6, strada Dr. Hacman – blocul 99, strada Posada, strada I.C. Brătianu – blocul A64, strada Decebal – blocul D9, strada Marin Sorescu – blocul A36/I, Aleea Stejarului – blocul C13, Aleea Gladiolelor – blocul B15, Aleea Nuci și bulevardul Tineretului – blocul C31. 

15 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 15 apometre, dintre care 11 verificate și înlocuite și 4 montaje apometre noi. De asemenea, au fost realizate 8 lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite 26 avize de amplasament și 4 avize tehnice.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *