Toma Peştereanu: „PNRR este o poveste, nu oferă suficiente oportunităţi de finanţare pentru comunităţile din mediul rural”

După ce a analizat Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), primarul comunei Costeşti constată că nu are la dispoziţie multe oportunităţi de finanţare. Unele dintre măsuri vizează dezvoltarea de staţii de încărcare pentru maşinile electrice şi amenajarea pistelor pentru biciclete, investiţii care nu se pliază nevoilor stringente ale comunităţii. Chiar şi aşa, în opinia primarului, primăria trebuie să aibă proiecte scrie ca să prindă „trenul” PNRR. Toma Peşterenu spune că va putea accesa măsura privind „eficientizarea energetică a grădiniţei”, amenajarea de circuite pentru biciclete, iar pe componenta de turism a depus o solicitare pentru restaurarea bisericii din lemn Grămeşti:

„Am analizat acest PNRR şi din păcate nu oferă suficiente oportunităţi de finanţare pentru comunităţile din mediul rural, iar fondurile pentru administraţiile publice locale prin PNRR sunt foarte mici. În situaţia aceasta ne punem speranţa în programul Anghel Saligny. Poate reuşesc guvernanţii să aducă modificări la PNRR, deşi mă îndoiesc că vor mai putea face ceva. Mediul rural are nevoie de fonduri pentru apă, canalizare şi infrastructura rutieră care lasă de dorit în multe sate româneşti, iar următorul domeniu pentru care ar trebui să existe axe de finanţare este asistenţa medicală. Şi de această dată demonstrăm că suntem mereu nepregătiţi, iar PNRR este o poveste. Chiar şi aşa suntem pregătiţi, primăria trebuie să aibă proiecte scrise ca să prindă „trenul” PNRR. În acest sens pregătim un proiect pentru eficientizarea energetică la grădiniţă, clădire de utilitate publică”. 

În cadrul proiectului sunt prinse lucrări pentru schimbarea acoperişului, a instalaţiei termice şi a instalaţiei electrice, se va face izolaţia exterioară şi se va monta tâmplărie nouă, se vor amenaja aleile şi se va monta o staţie de încărcare pentru maşinile electrice.

Proiect pentru restaurarea bisericii de lemn Grămeşti, în vederea introducerii în circuitul turistic

Pe componenta de turism, administraţia locală a depus o cerere de finanţare pentru restaurarea bisericii Grămeşti, înscrisă pe lista monumentelor istorice. Bisericuţa din Costeşti este construită în urmă cu 358 de ani şi este o adevărată minune din lemn, unică prin faptul că pe pereţii exteriori sunt inscripţii în alfabetul chirilic, o veritabilă lecţie de istorie religioasă în aer liber. Lăcaşul religios face parte din salba restrânsă de lăcaşuri religioase ridicate din lemn de mari boieri şi dregători de seamă ai ţării. „Lăcaşul religios a fost ridicat din lemn în perioada 1664-1665 de mitropolitul Ştefan al Ungrovlahiei, pe fundaţiile unei alte biserici, chiar pe locul unde mitropolitul Ştefan îşi îngropase mama, originară din Grămeşti”. 

Foto biserica Grămeşti

Costeşti este un loc binecuvântat

Costeşti este un loc binecuvântat încă de la intrare, prin Muzeul Trovanţilor, unic în Europa şi Parcul Naţional Buila-Vânturariţa, străbătut de mirifice trasee turistice.

Emblematice sunt şi cele două mănăstiri, Bistriţa şi Arnota, la care se adaugă alte 10 biserici şi două schituri care, împreună, compun reperele unui traseu ecumenic de mare interes. Din mănunchiul obiectivelor localităţii Costeşti renumită este Peştera Sfântului Grigorie Decapolitul, denumită şi Peştera Liliecilor. Întreg ambientul natural al Costeştiului oferă un impresionant cadru turistic. Crucea de Sudos, necropola hallstattiană de la Bistriţa şi Ferigile, stabilimentul băilor din Costeşti, crucile de piatră din Cheile Bistriţei şi altele completează bogăţia turistică de excepţie a localităţii.

Considerată ca fiind una dintre cele mai frumoase zone ale ţării, localitatea Costeşti este un adevărat paradis pentru iubitorii de natură. Este locul unde domneşte o atmosferă rustică, iar satele pot fi considerate o adevărată oază de relaxare. Turiştii vizitează această aşezare pitorească în zona montană de la poalele Muntelui Arnota, într-un un spaţiu geografic marcat de o istorie îndelungată.

Proiectele administraţiei locale vin pentru a completa mapa care să confere pe viitor Costeştiul drept staţiune turistică.

Proiecte care transformă pe viitor Costeştiul în staţiune turistică

„Am introdus Biserica Grămeşti în circuitul bisericilor din lemn şi este nevoie de fonduri pe care sperăm să le primim. Noi proiecte am depus şi prin programul de finanţare guvernamental „Anghel Saligny”. Unul dintre acestea vizează reabilitarea şi extinderea sistemului de apă, şi aici am prins sistemul de apă din zona Pietreni, pe care trebuie să-l schimbăm în întregime. Dacă vom reuşi acest lucru eu cred că localitatea Costeşti are în procent de 100% sistem de apă şi un sistem executat ca la carte. În cadrul acestui proiect este prinsă şi zona Vărateci, unde am prevăzut o extindere a sistemului de apă. În această zonă se va monta şi o pompă, pentru că în prezent apa nu urcă acolo. Al doilea proiect pe care l-am depus vizează asfaltarea drumurilor comunale pe o lungime de 5,3 kilometri. Acest proiect ne-ar ajuta foarte mult, fiindcă am inclus aici drumul care duce la Romani şi atunci turiştii pot veni de la Horezu pe sub culmile dealului Neagota şi la Mănăstirea Bistriţa. Mai avem un alt drum care face legătura de la Pietreni la Bistriţa, amândouă fiind drumuri turistice cu însemnătate. Mai sunt alte câteva drumuri prinse în acest proiect, pe lângă Mănăstirea Bistriţa, care duc la Parcul Naţional Buila-Vânturariţa”, a precizat primarul localităţii Costeşti, Toma Peştereanu.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *