ANAF derulează, în acest an, proiecte pilot în vederea stimulării conformării voluntare

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală intensifică, în anul 2022, activităţile de îndrumare şi asistenţă în domeniul fiscal, manifestându-şi în acest sens rolul activ pentru sprijinirea contribuabililor în vederea îndeplinirii obligaţiilor fiscale ce le revin. Astfel, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală derulează trei proiecte pilot privind stimularea conformării voluntare, dedicat persoanelor fizice, care se vor concentra pe educarea şi informarea contribuabililor despre obligaţiile fiscale.

Obiectivele acestora sunt creşterea gradului de informare şi stimularea conformării fiscale voluntare a contribuabililor persoane fizice, pentru următoarele categorii de contribuabili: cadre didactice şi alte persoane ce pot obţine venituri din meditaţii; persoane care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor; persoane fizice care realizează venituri din prestarea unor activităţi de înfrumuseţare şi  întreţinere corporală.

Proiectul „Venituri realizate de contribuabili – persoane fizice din meditaţii, activităţi educaţionale şi alte forme de învăţământ” urmăreşte identificarea unor instrumente de lucru în zona conformării voluntare în cazul cadrelor didactice şi a altor persoane care prestează servicii de meditaţii, care să aducă eficienţă şi rezultate satisfăcătoare, în vederea replicării pe o scară mai largă, pe un termen mediu şi lung. Proiectul „Venituri realizate de contribuabili – persoane fizice din cedarea folosinţei bunurilor” îşi propune să prevină şi să reducă fenomenul de sub-declarare, de nedeclarare a veniturilor din chirii sau cedarea folosinţei bunurilor şi de neînregistrare în scop fiscal.

Identificarea contribuabililor care nu se conformează obligaţiilor fiscale presupune o abordare axată pe colectarea şi publicarea de informaţii, în care predomină îmbunătăţirea schimbului de informaţii atât cu alte instituţii publice, cât şi cu organisme din sectorul privat.

Proiectul „Venituri realizate de contribuabili – persoane fizice din prestarea unor activităţi de înfrumuseţare sau întreţinere corporală” îşi propune să crească gradul de informare a contribuabililor care realizează sau care intenţionează în viitor să realizeze venituri din activităţi de înfrumuseţare şi întreţinere corporală.

O informare activă va conduce la creşterea nivelului de conştientizare a obligaţiilor fiscale ce derivă din obţinerea unor astfel de venituri şi va reduce riscul neconformării în cazul unor controale sau inspecţii fiscale.

În perioada imediat următoare ANAF va transmite informări către categoriile de persoane anterior menţionate pentru a le fi aduse la cunoştinţă, în mod corespunzător, obligaţiile declarative şi de plată. Acţiunile de control ale inspectorilor ANAF se bazează pe analize de risc riguros elaborate de direcţiile de specialitate.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *