APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 07  – 13 mai 2022 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale. 

AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, avariile la conductele de apă potabilă pe străzile Știrbei Vodă și Intrarea Cetățuia.

LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea inițială a terenului deteriorat în urma intervențiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe străzile Calea lui Traian, Posada, Aleea Cocorilor, Aleea Profesor Sergiu Purece, Aleea Rozelor, Eftimeștilor, Intrarea Cetățuia și Știrbei Vodă.

POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Morilor, Goranu, Râureni, Bogdan Amaru și Pasaj Dacia.

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:

 • s-a igienizat perimetrul rezervoarelor Cetățuia, Copăcelu și Petrișor;
 • s-au continuat lucrările de punere în funcțiune a Stației de pompare apă de pe strada Livezi;
 • s-au continuat lucrările de extindere rețea de canalizare menajeră pe strada Zăvoieni;
 • s-au continuat lucrările de execuție rețea de canalizare și racorduri pe strada Kalamata;
 • s-au început lucrările de înlocuire rețea de canalizare menajeră pe strada Câmpului;
 • s-au început lucrările de înlocuire rețea de apă potabilă pe Aleea Profesor Sergiu Purece;
 • s-au efectuat lucrări de remediere cămine de canalizare prăbușite pe străzile Calea lui Traian, Posada, Aleea Cocorilor și Depozitelor intersecție cu Dragoș Serafim;
 • s-a decolmatat canal pluvial pe bulevardul Dem Rădulescu;
 • s-a continuat verificarea și curățarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră și a colectoarelor, manual și mecanizat;
 • s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
 • au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.

REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: strada Ostroveni – blocurile A14 și C1, Splaiul Independenței – blocurile 1, 11 și 12, strada V. Olănescu – nr. 5A, strada I.C.Brătianu – blocurile A64 și A65, strada Nicolae Iorga – blocurile A24/III, A27/II, A27/III și A30, Aleea Olănești – blocul B3, strada Aurelian Sacerdoțeanu – Nr. 25, Aleea Cocorilor – blocurile 25 și 26, Aleea Trandafirilor – blocul B9, Aleea Stejarului – blocul C13, strada Republicii – blocul R24, strada Știrbei Vodă – nr. 302, strada Dr. Hacman – blocul 109, strada Henri Coandă – blocul N9, strada Calea lui Traian – blocul S16, strada Matei Basarab – blocul 101, strada Cerna – blocurile 23, 25 și 27 și bulevardul Tineretului – blocurile A59 și B2.

20 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 20 de apometre, dintre care 7 verificate și înlocuite și 13 montaje apometre noi. De asemenea, au fost realizate 8 lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite 28 avize de amplasament și 7 avize tehnice.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *