Camera de Comerţ şi Industrie Vâlcea nu susţine propunerea Camerei deComerţ şi Industrie a României

După ce a fost singura din ţară care s-a delimitat oficial de poziţia CCIR de susţinere a premierului Nicolae Ciucă în scandalul plagiatului, Camera de Comerţ şi Industrie Vâlcea îşi menţine linia intransigentă faţă de direcţia impusă de Mihai Daraban şi respinge vehement impunerea unei taxe pentru toate firmele de pe teritoriul naţional.

„Nu susţinem şi nu vom susţine încă un bir pe spinarea firmelor! Este o aberaţie să vii cu astfel de idei în contextul economic actual, atât de complicat şi de sensibil”, a fost declaraţia preşedintelui CCI Vâlcea, Valentin Cismaru.

Reacţia preşedintelui Cismaru vine după ce toate firmele, inclusiv PFA, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale vor fi obligate să plătească anual o taxă de înscriere într-un catalog al Camerei de Comerţ „Taxe şi consultanţă”.

Presa economică notează că potrivit proiectului, profesioniştii înregistraţi la Registrul comerţului se înscriu, în termen de 15 zile de la data înfiinţării, în Catalogul firmelor. În termen de 15 zile de la data înregistrării oricărora dintre menţiunile prevăzute de lege în Registrul comerţului, profesioniştii înscrişi în catalogul firmelor solicită înregistrarea noilor modificări astfel survenite.

Pentru înregistrarea iniţială, pentru înregistrarea modificărilor şi, respectiv, pentru menţinerea actualizată a informaţiilor în Catalogul firmelor, profesioniştii achită CCIR o contribuţie anuală diferenţiată, corespunzătoare încadrării acestora, după cum urmează: 100 euro/an pentru întreprinderile mari; 75 euro/an pentru întreprinderile mijlocii; 50 euro/an pentru întreprinderile mici; 20 euro/an pentru microîntreprinderi; 10 euro/an pentru persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale.

CCIR va vira anual camerelor judeţene, în cote egale, un procent de 80% din valoarea contribuţiilor încasate de la profesioniştii înscrişi în Catalogul firmelor, sume care vor fi utilizate integral pentru finanţarea măsurilor de sprijin pentru stimularea, dezvoltarea şi internaţionalizarea afacerilor şi pentru realizarea de studii şi analize relevante mediului de afaceri.

Catalogul firmelor se ţine exclusiv în format electronic, la nivel naţional, de către Camera Naţională, pe platforma dezvoltată în mod corespunzător de către aceasta, dar „pentru corelarea integrală şi funcţională a datelor înscrise în Catalogul firmelor cu înscrierile efectuate în Registrul comerţului şi asigurarea conformităţii evidenţei acestora, Oficiul Naţional al Registrului Comerţului pune la dispoziţie, cu titlu gratuit, Camerei Naţionale informaţiile corespunzătoare, prin protocol de colaborare”, mai prevede proiectul.

Firma va avea obligaţia de certificare a administrării propriei activităţi

Potrivit proiectului, în primul an de la înfiinţare şi până la depunerea primelor situaţii financiare prevăzute de lege, profesionistul va avea obligaţia de certificare a administrării propriei activităţi prin obţinerea unui certificat de competenţă acordat reprezentantului legal al acestuia, ca persoană fizică împuternicită să îl reprezinte în raporturile cu terţii şi în justiţie.

Certificatul de competenţă se eliberează de către camera judeţeană din judeţul în care îşi are sediul profesionistul, ca urmare a îndeplinirii condiţiilor de mai jos şi a dovedirii absolvirii unui curs de instruire în domenii specifice administrării şi managementului afacerilor de către reprezentantul legal al profesionistului.

În vederea obţinerii certificatului de competenţă, reprezentantul legal al profesionistului trebuie să îndeplinească, în mod cumulativ, următoarele condiţii: să fie apt din punct de vedere psihologic, atestat prin certificat medical de specialitate; să fie absolvent al învăţământului obligatoriu; să nu fi fost condamnat pentru infracţiunile de gestiune frauduloasă, abuz de încredere, abuz de încredere prin fraudarea creditorilor, bancrută simplă, bancrută frauduloasă, deturnarea licitaţiilor publice, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum şi pentru alte infracţiuni de natură comercială sau fiscală, condiţie atestată prin certificate de cazier judiciar, respectiv, fiscal; să nu se fi pronunţat împotriva sa o hotărâre definitivă de atragere a răspunderii conform Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu cel puţin 5 ani înainte de data solicitării. În cazul reprezentantului legal care are o vechime atestată de cel puţin 3 ani în funcţia de administrator societate, precum şi în cazul profesionistului nou înfiinţat al cărui reprezentant legal atestă, potrivit studiilor absolvite, cunoştinţe corespunzătoare domeniilor specifice administrării şi managementului afacerilor, certificatul de competenţă va fi eliberat ca urmare a îndeplinirii condiţiilor de mai sus şi fără absolvirea cursului de instruire.

Pentru eliberarea şi evidenţa certificatelor de competenţă, camerele judeţene percep tarife diferenţiate în funcţie de forma de organizare a profesionistului. Tarifele sunt aprobate de Guvern, putând fi actualizate anual, la propunerea Camerei Naţionale.

De aceste obligaţii şi tarife vor fi scutite însă persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, celor încadraţi în categoria de „întreprinderi publice”, precum şi celor a căror activitate şi administrare este reglementată de legi speciale. Prin întreprinderi publice se înţeleg cele la care statul este acţionar majoritar sau unic.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *