SITUAŢIA CENTRALIZATĂ A LUCRĂRILOR DERULATE DE APAVIL S.A.

ÎN MUNICIPIUL RM. VÂLCEA în perioada  28 mai – 3 iunie 2022

APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 28 mai – 3 iunie 2022 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale. 

AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, avariile la conductele de apă potabilă pe străzile  Apusului și Patriarh Iustinian Marina nr. 37A. 

LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea inițială a terenului deteriorat în urma intervențiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe străzile Lespezi, Colonel Bădescu și Aleea Cocorilor.

POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, str. Morilor, Râureni, Kalamata și Lespezi.

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:

  • s-a continuat igienizarea perimetrelor rezervoarelor Cetățuia, Râureni, Copăcelu și Petrișor;
  • au început  lucrările  de execuție canalizare menajeră cu 66m țeavă PVC De250mm și a unui cămin de vizitare pe strada Intrarea Tică Ștefănescu;
  • au continuat lucrările de punere în funcțiune a Stației de pompare apă de pe strada Livezi;
  • au continuat lucrările de extindere rețea de canalizare menajeră pe strada Zăvoieni;
  • au continuat lucrările de reabilitare rețea de canalizare menajeră pe strada Lespezi (Kalamata);
  • au fost curățate rețelele și căminele de canalizare, manual si mecanizat, în zona Râureni, pe str. Depozitelor, precum și grătarele colectoare pe str. Ostroveni;
  • s-a continuat verificarea și curățarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră și a colectoarelor, manual și mecanizat;
  • s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
  • au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.

REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: str. Calea lui Traian – Bl. 7, 15, Bl. Filipin; str. Violetelor – Bl. R18; str. Regina Maria – Blocurile 6 și 7; Aleea Bradului – Bl. C2; str. Luceafărului – Bl. A21; str. Tineretului – Blocurile A64, A53 și G320; Str. I. C. Brătianu – Bl. A65; Aleea Olănești – Bl. 2; str. Zorelelor – Bl. C18; str. Știrbei Vodă – Bl. 8; Str. Henri Coandă nr. 12 și nr. 25; str. Matei Basarab – Bl. 51; Aleea Melodiei – Bl. N9; str. Nicolae Iorga – Bl. A27/1; str. Rapsodiei – Bl. D 1/3; str. Știrbei Vodă – nr 81; Aleea Stejarului – Bl. B17 și Scuarul Mircea cel Bătrân – Bl. K.

23 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 23 de apometre, dintre care 11 verificate și înlocuite și 12 montaje apometre noi. De asemenea, au fost realizate 6 lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite 9 avize de amplasament și 7 avize tehnice.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *