Remus GRIGORESCU | Tiparul politicianului descurcăreţ, care face bani şi din piatră seacă

Remus Grigorescu este în prezent consilier local al Municipiului Râmnicu Vâlcea şi de 8 ani activează ca manager la Biblioteca Judeţeană „Antim Ivireanu”. Este membru PSD, dar a avut şi funcţia de vicepreşedinte al Partidului Social-Democrat la un moment dat. S-a mai plimbat pe la ALDE, însă s-a întors în PSD pentru a nu rămâne în afara bulei politice.

Începuturi, anii ’90

Termina liceul în 1989 şi apoi începea să studieze pentru licenţă la Facultatea de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică. Termina licenţa după 5 ani, în 1995, şi apoi începea un doctorat la Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale.

În mod normal, durata pentru studiile universitare de doctorat este de 3 ani, însă, în situaţii excepţionale se poate prelungi durata cu încă 2 ani. Asta este exact ceea ce s-a întâmplat în cazul lui Remus Grigorescu, începând doctoratul în 1996 şi terminându-l în 2002. Probabil că prelungirea duratei pentru doctorat are legătură cu faptul că s-a alăturat Partidului Social Democrat în anul 1998.

După licenţă şi-a început cariera didactică la Universitatea „Constantin Brâncoveanu” şi aspira pentru anii următori către o carieră managerială, tot în aceeaşi instituţie. După finalizarea licenţei, în 1995 devine preparator universitar timp de 2 ani. Între 1997 şi 2000 a avut funcţia de asistent universitar doctorand şi, în 2002, după finalizarea lucrării de doctorat, devine lector universitar doctor până în anul 2004.

Dependenţa de funcţii în Universitatea „Constantin Brâncoveanu

Deja îşi începuse cariera didactică în anii ’90, însă în anul 2004 a observat o altă abordare de profit personal în cadrul universităţii. În acelaşi an încetează din funcţia de universitar doctor şi devine conferenţiar universitar doctor.

În 2004 devine cancelar de facultate pentru 2 ani şi în 2010 obţine funcţia de secretar ştiinţific, care durează până în 2012. Pentru doar două luni a fost director într-un departament de ştiinţe economice şi până astăzi încă se numără printre profesorii de la universitate.

Parcursul politic eşuat al lui Remus Grigorescu

Cum specificam şi mai devreme, Remus Grigorescu intra în PSD în anul 1998, la vârsta fragedă de 28 de ani. Între 2004 şi 2009 a avut funcţia de consilier municipal în Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea.

La începutul anului 2009 a câştigat funcţia de prefect al judeţului Vâlcea într-o confruntare cu Ştefan Prală. Omul politic Grigorescu a fost susţinut de preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea de la acea vreme, Ion Cîlea. Cu toate acestea, a stat în funcţia de prefect mai puţin de un an.

În 2010 candidează din partea PSD la funcţia de primar în Râmnicu Vâlcea, ajungând chiar în turul doi al alegerilor locale. Cu toate acestea pierde în faţa democratului liberal Romeo Rădulescu. Între 2012 şi 2016 avea să fie consilier judeţean din partea PSD, având şi funcţia de vicepreşedinte în partid.

În 2016 pleca din Partidul Social-Democrat şi se alătura partidului ALDE, unde a devenit preşedinte. După ce s-a instalat în funcţia de partid a candidat din nou pentru funcţia de primar al oraşului Râmnicu Vâlcea. Din nou pierde alegerile şi rămâne consilier local între 2016 şi 2020. La finalul mandatului se întoarce ca membru în PSD şi candidează pentru locul de consilier local şi deputat. Rămâne până în prezent consilier local din partea PSD.

Omul cercetărilor ştiinţifice

Luând în considerare istoricul strâns legat de Universitatea „Constantin Brâncoveanu” se presupune că Remus Grigorescu ar fi un om cult, deci ar trebui ca administraţiile publice să profite de pe urma lui şi să îl folosească pentru redactarea unor lucrări ample de cercetare.

Conform CV-ului, în total acesta are 9 cercetări ştiinţifice realizate pe bază de contract cu următoarele instituţii ale statului:

 1. Studiu de piaţă şi impact privind construcţia de spaţii comerciale de către SC Antares Transport SA – Consiliul Judeţean Vâlcea
 2. Studiu de piaţă şi impact privind construcţia „GALERIILOR COMERCIALE TRAIAN MARKET CENTER – Consiliul Judeţean Vâlcea
 3. Analiza creşterii competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii în contextul integrării în Uniunea Europeană. Studiu de caz: Întreprinderile de industria alimentară în judeţul Vâlcea – CNCSIS
 4. Identificarea factorilor de creştere a competitivităţii IMM-urilor şi a oportunităţilor sectoriale. Metode şi tehnici pentru un antreprenoriat European – CNCSIS
 5. Cunoaşterea gradului de inserţie profesională a absolvenţilor IPT – o nouă abordare a ofertei educaţionale – Inspectoratul Şcolar Judeţean Vâlcea
 6. Dezvoltarea capacităţii operaţionale a Centrului de Informare şi Documentare pentru pregătire şi consultanţă antreprenorială – Ministerul Cercetării şi Inovării
 7. Construirea de poduri şi punţi pietonale în comuna Buneşti – Primăria Buneşti
 8. Strategia de post aderare a municipiului Piteşti 2007-2013 – contract de cercetare finalizat, realizat cu finanţarea Primăriei municipiului Piteşti – Primăria Piteşti
 9. Crearea unui centru de Management, Documentare şi Informare pentru Municipiul Râmnicu Vâlcea – contract de cercetare finalizat cu finanţarea Guvernului Canadian – Primăria Râmnicu Vâlcea

Pentru a observa care a fost implicarea acestuia în fiecare dintre cercetările ştiinţifice enunţate mai sus, am decis să verificăm la fiecare instituţie autenticitatea acestora.

Studiu de piaţă şi impact privind construcţia de spaţii comerciale de către SC Antares Transport SA / Studiu de piaţă şi impact privind construcţia ”GALERIILOR COMERCIALE TRAIAN MARKET CENTER – Consiliul Judeţean Vâlcea

Potrivit răspunsului Consiliului Judeţean Vâlcea la adresa realizată pentru a solicita suma cheltuită pentru contractul de cercetare, copia cercetării proiectului şi o copie a contractului de realizare pentru proiect, acestea nu există în baza de date a instituţiei.

Am efectuat şi o căutare pe site-ul instituţiei, unde au procesele verbale ale şedinţelor încă din 2003. Cu toate acestea, nu am găsit nici o urmă a acestor proiecte. Singura concluzie ar fi că proiectul chiar a existat şi s-a şters orice urmă a acestuia sau nu a existat niciodată acest proiect. Oricum ar fi, implicarea lui Remus Grigorescu nu este de găsit. Încă o variantă ar mai fi reprezentată de redactarea greşită în CV a domnului Grigorescu. Lângă denumirea cercetării se află numele instituţiei cu care a fost realizat contractul. Poate că nu CJ Vâlcea este instituţia în cauză.

Răspunsul Consiliului Județean Vâlcea.

Analiza creşterii competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii în contextul integrării în Uniunea Europeană. Studiu de caz: Întreprinderile de industria alimentară în judeţul Vâlcea / Identificarea factorilor de creştere a competitivităţii IMM-urilor şi a oportunităţilor sectoriale. Metode şi tehnici pentru un antreprenoriat European – CNCSIS

Conform răspunsului Unităţii Executive pentru Finanţare Învăţământului Superior, a Cercetării şi Inovării, aplicaţia cu titlul „Analiza creşterii competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii în contextul integrării în Uniunea Europeană. Studiu de caz: Întreprinderile de industria alimentară în judeţul Vâlcea” nu a fost finanţată. De asemenea, proiectul a primit un scor de 72 de puncte pentru proiecte nefinanţabile.

Cât despre aplicaţia „Identificarea factorilor de creştere a competitivităţii IMM-urilor şi a oportunităţilor sectoriale. Metode şi tehnici pentru un antreprenoriat European”, aceasta a primit finanţare. În perioada aprobării, cercetarea a primit 52.756 de lei, iar după aceea a primit o continuare de finanţare în valoare de 63.000 de lei. Cu toate acestea, nu am primit din partea CNCSIS copiile contractelor dintre părţi, dar nici o copie a cercetării.

Neavând contractele sau măcar o copie a cercetării, nu se poate confirma apartenenţa lui Remus Grigorescu la aceste proiecte.

Cunoaşterea gradului de inserţie profesională a absolvenţilor IPT – o nouă abordare a ofertei educaţionale – Inspectoratul Şcolar Judeţean Vâlcea

Pentru această cercetare, a fost realizat un acord de parteneriat între părţile:

 • Inspectoratul Şcolar Judeţean Vâlcea – partener principal
 • Universitatea ”Constantin Brâncoveanu” – partener 1
 • Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale – partener 2
 • Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj – partener 3
 • Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Cluj – partener 4

Sumele de mai sus reprezintă fiecare implicarea financiară a acestor instituţii pentru implementarea proiectului, documentul fiind semnat de toate părţile în anul 2010.

În 2011 a fost finalizat proiectul. În anul 2009, Remus Grigorescu avea funcţia de prefect al judeţului Vâlcea, iar între 2010 şi 2012 a fost Secretar Ştiinţific la Universitatea „Constantin Brâncoveanu”. Actul de parteneriat a fost semnat în 2010 de toate părţile, iar după un an proiectul a fost finalizat. Singura funcţie pe care o avea Remus Grigorescu în Universitatea „Constantin Brâncoveanu” în timpul dezvoltării şi desfăşurării proiectului era de conferenţiar universitar doctor.

Prin urmare, este destul de dificil să presupunem că politicianul Remus Grigorescu a fost implicat în vreun fel la dezvoltarea acestui proiect, deoarece acesta avea doar experienţă didactică la acea vreme.

Într-adevăr, până în anul 2009 a avut funcţia de director al Departamentului de Studii de Masterat şi Postuniversitare de Perfecţionare, cu responsabilitatea de conducere a unor activităţi didactice, cercetare ştiinţifică şi administrative în departament. Cu toate acestea, proiectul a început dezvoltarea cercetării în sine abia după semnarea parteneriatului, în 2010.

Ca un argument incontestabil, având documentul de cercetare la îndemână, putem observa semnăturile celor care au întocmit cercetarea ştiinţifică:

Potrivit celor de mai sus, Remus Grigorescu nu ar fi avut nici o implicare în dezvoltarea acestei cercetări ştiinţifice deoarece nu există dovezi, atât obiective, cât şi subiective despre contribuţia acestuia.

Dezvoltarea capacităţii operaţionale a Centrului de Informare şi Documentare pentru pregătire şi consultanţă antreprenorială – Ministerul Cercetării şi Inovării

Un reprezentat al ministerului cu funcţia de consilier superior, Mădălina Dumitrescu, mi-a comunicat că încă nu a găsit nici un fel de informaţie despre cercetarea menţionată mai sus.

Strategia de post aderare a municipiului Piteşti 2007-2013 – contract de cercetare finalizat, realizat cu finanţarea Primăriei municipiului Piteşti

Suma cheltuită pentru această cercetare a fost de 160.000 de lei. Cu toate acestea, nu am primit o copie a contractului de realizare pentru cercetare pe motiv că „Dosarul achiziţiei publice se păstrează de către autoritatea contractantă atât timp cât contractul de achiziţie publică/acordul – cadrul produce efecte juridice, dar nu mai mult de la data încetării contractului respectiv”. Totuşi, Primăria municipiului Piteşti mi-a transmis hotărârea din Consiliul Local cu privire la aprobarea proiectului menţionat mai sus. În acest document se află şi cercetarea în sine, adică Strategia Post-Aderare a municipiului Piteşti în perioada 2007-2013.

În această cercetare de 30 de pagini, putem găsi o analiză S.W.O.T. foarte simplă şi câteva aspecte statistice ale oraşului. Din păcate, în documentul acesta nu există menţiunea celor care au contribuit la proiect.

Crearea unui centru de Management, Documentare şi Informare pentru Municipiul Râmnicu Vâlcea – contract de cercetare finalizat cu finanţarea Guvernului Canadian – Primăria Râmnicu Vâlcea Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea ne-a răspuns că nu poate transmite documentele solicitate din pricina legii contabilităţii nr. 82 din 24 decembrie 1991, o justificare nelegală, însă, întrucât legea contabilităţii nu menţionează şi obligativitatea distrugerii documentelor.

Construirea de poduri şi punţi pietonale în comuna Buneşti – Primăria Buneşti

Primăria Buneşti este singura instituţie care nu a formulat nici un răspuns cu privire la cererea noastră pe legea 544.

Concluzia cercetărilor ştiinţifice

Remus Grigorescu, cunoscut cel mai bine pentru implicarea lui în educaţia tinerilor de la Universitatea „Constantin Brâncoveanu” pare să fie cel mult un lăudăros, dacă nu chiar mai mult de atât, după ce şi-a trecut în CV numeroase cercetări ştiinţifice, pe care le-a folosit probabil şi pentru a finaliza doctoratul, dar nu există dovada faptului că a participat la toate acestea. De asemenea, fiind un om politic, era evident că  ar fi trebuit să îşi construiască  parcursul educaţional atent şi să pară că este un om cult, având la bază multe informaţii care să îl ajute în viitor pentru dezvoltarea oraşului. Totuşi, rămâne un om care aleargă după funcţii şi se mândreşte cu cercetări la care pare să nu fi avut o contribuţie efectivă.

Când rămâi fără loc de muncă, faci rost de unul mai bun. Prea bun.

Evident, în ciuda subtitlului de mai sus, domnul Remus Grigorescu nu rămăsese fără loc de muncă. Avea chiar 3 surse de venit în anul 2018, însă s-a gândit că nu este suficient. Prin urmare, a făcut rost şi de un loc în Consiliul de Administraţie de la Romgaz.

S-a dovedit a fi cea mai tare „combinaţie” pe care Remus Grigorescu a reuşit să o facă în anii lui de salariu. Anume, în anul 2019 a câştigat atât de bine de acolo încât doar salariul de la Romgaz reprezenta peste 60% din veniturile sale proprii. Câştiga peste 2.000 de euro lunar doar de acolo.

Acesta este, de fapt, un tipar folosit de cei mai mulţi oameni politici care nu se mai satură de bani obţinuţi de oriunde se poate, prin diverse recomandări şi influenţe. Domnul Grigorescu nu se rezumă doar la statutul de om cult, este şi descurcăreţ. Conform ultimei declaraţii de avere, din 2021, reuşea în anul acela să ia bani grei fiind manager la Biblioteca Judeţeană „Antim Ivireanu”, de la Consiliul Local din Râmnicu Vâlcea, o subvenţie de la A.P.I.A. şi încă peste 4.000 de lei de la câteva comisii de concurs pentru management.

Cărţi, doctorat, cercetări ştiinţifice, articole şi multe locuri de muncă

Revenim la începutul politic al domnului Grigorescu, adică la sfârşitul anilor ’90, când se afilia cu Partidul Social Democrat. În momentul respectiv făcea cercetare pentru doctorat. Îl începuse în 1996, dar nu l-a terminat după 3 ani, ci după 5. Coincidenţa este că exact după 2 ani de la începerea studiului pentru doctorat intra în PSD.

De acolo încep lucrurile interesante care se leagă de doctoratul acestuia. La doi ani după intrarea în PSD deja începe să facă cercetări ştiinţifice, la frageda vârstă de 30 de ani. În anul 2000 face o cercetare ştiinţifică numită „Studiul pieţei principalelor produse sodice”, ca apoi să mai facă încă două cercetări, în 2001, numite „Proiectarea unui sistem de management pentru asocierile în participaţiune” şi „Monografia contabilă a asocierii în participaţiune”.

Vorbim totuşi de trei cercetări ştiinţifice în 2 ani, timp în care era deja destul de implicat la Universitatea „Constantin Brâncoveanu” ca activitate didactică, se implica şi prin PSD, că altfel nu avea cum să rămână în politică, şi scria în timpul acesta şi la un doctorat.

La finalizarea doctoratului, adică în anul 2002, mai vine cu încă trei cercetări ştiinţifice la diverse firme: SC SIND ROM OLĂNEȘTI SA şi SC Bere Alutus SA. În acelaşi an îşi publică prima carte, fiind coautor. Probabil că aceste elemente au contribuit într-un fel sau altul la doctorat.

Toate cele 8 cărţi scrise de dumnealui, ca autor principal sau coautor, au fost publicate între 2002 şi 2012. Vorbim despre 10 ani de studiu intens şi activitate extinsă în lumea cărţilor şi a cercetărilor pe bază de informaţii.

Cam până în 2012 s-a ocupat domnul Grigorescu de studiu pentru întărirea CV-ului. Să numărăm de la începutul carierei politice, adică din 1998, până în 2012:

 • O teză de doctorat
 • 8 cărţi (autor şi coautor)
 • 26 de articole publicate şi comunicări susţinute
 • 15 cercetări ştiinţifice pe bază de contract

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *