Bilanțul  activităților pe care CAS Vâlcea le-a derulat în ultimele patru luni

Marţi, 21 iunie  2022, în cadrul  conferinţei de presă organizată de CAS Vâlcea, directorul general Alin Voiculeţ, medicul şef Gabriela Pădureanu şi  Claudiu Iriţoiu – director executiv relații contractuale, au  prezentat principalele activități pe care CAS Vâlcea le-a derulat în perioada 25 februarie– 21 iunie 2022.

Persoana care însoţeşte pacientul cu afecţiuni oncologice poate cere anual un concediu plătit de 45 de zile. Noul tip de concediu este accesibil deja pentru salariați

În cadrul conferinţei, medicul şef Gabriela Pădureanu a adus informaţii privind eliberarea concediilor medicale pentru îngrijirea pacientului cu afecţiuni oncologice.

Astfel, printre concediile medicale plătite pe care le pot cere salariații a apărut și unul pentru îngrijirea bolnavilor de cancer, potrivit unei legi recente care a fost pusă efectiv în aplicare din luna aprilie 2022. Concediul  medical este de maximum 45 de zile calendaristice pe an și este acordat doar dacă salariații au lucrat cel puțin șase luni în ultimele 12 luni.

„Acordarea concediilor medicale se poate face și pentru persoanele care însoţesc pacienţii cu afecţiuni oncologice la intervenții chirurgicale sau tratamente. Pentru obținerea acestui tip de concediu este nevoie cumulativ de două condiţii: stagiu minim de asigurare,  respectiv 6 luni realizate în ultimele 12 luni anterior acordării concediului medical şi o adeverinţă eliberată de casa se asigurări de sănătate unde este luat în evidenţă pacientul oncologic. Pentru ca medicul curant al pacientului oncologic să poată elibera un astfel de concediu acest lucru se face cu acordul pacientului care, de asemenea se găseşte în normele  de aplicare ale OG 158. Pacientul cu afecţiuni oncologice îşi poate exprima acordul pentru o singură persoană la fiecare intervenție chirurgicală sau tratament. Durata concediului medical este de cel mult 45 de zile calendaristice în interval de un an pentru fiecare pacient cu afecţiune oncologică”, a precizat  medicul şef Gabriela Pădureanu. 

Indemnizația brută lunară aferentă concediului este de 85% din media veniturilor brute lunare din ultimele șase luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare. Aceasta este suportată de stat. În cadrul conferinţei, directorul general Alin Costinel Voiculeţ a subliniat care au fost principalele activități pe care CAS Vâlcea le-a derulat în această perioadă.

Demersuri pentru evitarea  unui colaps al cadrelor medicale în viitorul apropiat

Astfel, la data de 30 martie, la inițiativa directorului general Alin Voiculeţ, a avut loc la sediul CAS Vâlcea  întâlnirea cu toți actorii din sistemul de asigurări de sănătate din județul Vâlcea. În cadrul acestei întâlniri au fost discutate principalele provocări la care va fi supus sistemul sanitar vâlcean, şi anume substituirea corpului medical aflat în prag de pensionare pentru domeniul de asistență medicală – medicină de familie, lipsa specialiștilor din anumite segmente de asistență medicală – medicină fizică și de reabilitare (RECA).

În cadrul întâlnirii toţi participanții au convenit ca, pe zonele lor de influență să facă toate demersurile pentru atragerea cadrelor medicale în aceste segmente, evitând astfel un colaps al resurselor umane în viitorul apropiat.

De asemenea, s-a discutat și despre nivelul scăzut al veniturilor obținute de medicii de familie cu o capitație sub 1000 de asigurați  şi este cazul multora dintre comunele din județ.

În cadrul întâlnirii, asociațiile profesionale ale medicilor de familie s-au angajat să facă demersuri pentru modificarea contractului – cadru, cadrul legislativ care reglementează finanțarea activității medicilor de familie.  

Măsurile după ridicarea restricțiilor pentru îmbunătăţirea activităţii spitalelor din județul Vâlcea

De asemenea, după ridicarea restricțiilor, în data de 14 aprilie 2022,  la inițiativa directorul general Alin Voiculeţ s-a organizat la sediul CAS Vâlcea o întâlnire, în format fizic cu toţi managerii de spitale publice și private.

Principalele discuţii au avut în vedere stabilirea măsurilor care se impun pentru îmbunătăţirea activităţii spitalelor din județul Vâlcea, precum și modalitățile de finanțare a activităţilor spitalelor în perioada mai – decembrie 2022,

De asemenea, s-a avut în vedere stabilirea măsurilor care se impun pentru creșterea adresabilității serviciilor medicale în sistem ambulatoriu și spitalizarea de zi în cadrul spitalelor care se află în contract cu CAS.

Unul dintre obiectivele prioritare pe care actuala conducere a CAS Vâlcea și l-a propus pentru anul 2022 este „deschiderea totală către rezolvarea problemelor sesizate de asigurații din județul Vâlcea, ca urmare a interacțiunii acestora cu furnizorii de servicii medicale aflați în relație contractuală cu CAS Vâlcea”.

„Conducerea instituției a operaționalizat toate mediile de comunicare accesibile și cu potențial maxim de adresabilitate către populație, astfel încât sesizările asiguraților privind serviciile medicale care au fost acordate să fie atent analizate și să dispunem măsurile corective de rigoare, atunci când  se constată abateri de la prevederile legale în vigoare, abateri care afectează drepturile asiguraților privind calitatea serviciilor medicale primite. Astfel, pe parcursul celor patru luni, compartimentul de control din cadrul instituției a desfășurat un număr de 27 de acţiuni de control la 59 de furnizori aflaţi în relaţii contractuale  cu CAS. Au fost aplicate 8 sancţiuni pentru nerespectarea programului de lucru la furnizorii din ambulatoriul de specialitate clinic și diminuarea sumelor decontate către aceştia cu 5% pentru luna mai. Au fost aplicate 3 sancţiuni  cu sume fixe imputate şi 3 sancţiuni cu avertisment scris”, mai afirmă directorului general Alin Voiculeţ.  

O altă acţiune în aceste patru luni a fost informarea permanentă a asiguraților privind serviciile medicale gratuite menținute după ridicarea stării de alertă

Prin intrarea în vigoare a Ordonanţei de urgenţă nr. 44/2022, începând cu data de 14 aprilie s-a menţinut o categorie de pacienţi care beneficiază de investigaţii medicale paraclinice gratuite în maximum 5 zile de la data prezentării la furnizorul de servicii medicale aflat în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate Vâlcea.

Aceste categorii de pacienți includ: pacienţi diagnosticaţi cu COVID-19 (după externarea din spital sau după încetarea perioadei de izolare) şi pacienţi diagnosticaţi cu boli oncologice, diabet zaharat, afecţiuni rare, boli cardiovasculare, boli cerebrovasculare precum şi boli neurologice.

 În aceste cazuri, pentru furnizarea serviciilor solicitate de pacienți, nu mai există condiţionarea existenţei fondurilor contractate cu Casa de Asigurări de Sănătate Vâlcea. Decontarea serviciilor medicale se va face ulterior, prin suplimentarea fondurilor iniţial alocate, pe baza raportărilor furnizorilor de servicii medicale  după încheierea lunii în care au fost acordate aceste investigații paraclinice.

„Pentru a beneficia de aceste investigații paraclinice, pacienţii asiguraţi în sistemul public al asigurărilor sociale de sănătate care se încadrează într-una din aceste categorii trebuie să se prezinte la medicul de familie/medicul specialist, iar acesta trebuie să elibereze persoanei în cauză trimitere pentru investigaţii medicale paraclinice care să aibă menţionat codul de monitor.

Eliminarea listelor de aşteptare pentru dispozitivele medicale

În luna mai au fost 357 de dosare pentru dispozitive medicale depuse de pacienţi la nivelul instituţiei. 

La capitolul dispozitive medicale (proteze, orteze, aparate auditive, fotolii rulante, etc), în acest moment nu există listă de așteptare. Toţi pacienţii care au nevoie de astfel de dispozitive medicale şi care se adresează instituției beneficiază imediat de aprobarea dosarelor depuse la CAS Vâlcea.

Respectarea termenului maxim pentru restituirea valorii concediilor medicale

CAS este printre primele Case de Asigurări de Sănătate în ţară la capitolul plăți concedii medicale, privind încadrarea în termenul legal de plata, respectiv 60 de zile de la data depunerii cererilor de restituire de către angajatori şi persoane fizice, plăţile fiind efectuate bineînţeles în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinație. CAS Vâlcea duce o muncă susţinută în acest sens, cu doar patru persoane, iar în luna mai s-a reuşit soluţionarea unui număr de 841 de cereri de concedii medicale şi 4544 de certificate verificate.

Acțiuni privind atragerea medicilor de familie în localitățile în care nu există cabinet de medicină de familie

În continuare, CAS Vâlcea înregistrează 4 localităţi:  Ghioroiu, Stăneşti, Runcu şi Titeşti,  unde accesul la serviciile medicale furnizate de un medic de familie se face cu greutate. Situația este generată de faptul ca în aceste localităţi nu există cabinete medicale aflate în relație contractuala cu CAS Vâlcea.

„Instituția noastră a depus toate eforturile privind rezolvarea acestei probleme, fiind declanșate procedurile legale pentru înființarea unor puncte de lucru în aceste localităţi ale unor cabinete medicale din zonele limitrofe. La momentul finalizării acestor proceduri vă vom informa asupra rezultatelor obținute. Mai mult, cu sprijinul instituției noastre, s-a rezolvat situația delicată apărută la Şirineasa, în urma decesului medicului de familie din localitate. În acest moment pacienții din comună beneficiază de servicii medicale decontate de CAS Vâlcea”,   a precizat directorului general Alin Voiculeţ. 

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *