Instanţa de judecată a respins definitiv pretenţiile Amerocap privind comisionul de succes al tranzacţiei de achiziţie a activelor SC Oltchim SA

SC Chimcomplex SA informează investitorii în legătura cu soluţia pronunţată de Curtea de Apel Bacău în dosarul nr. 23406/3/2018. Soluţia victorioasă împotriva SC Chimcomplex SA anunţată triumfal de către compania Amerocap la data de 22 iunie 2021 a fost reformată de către Curtea de Apel Bacău care, prin decizie definitivă, a respins ca nefondate pretenţiile Amerocap privind comisionul de succes al tranzacţiei de achiziţie a activelor SC Oltchim SA.

Decizia a fost pronunţată la 3 iunie 2022. Instanţa de apel a clarificat situaţia reală a raporturilor dintre părţi, infirmând implicit alegaţiile Amerocap care susţinea caracterul abuziv, incorect din punct de vedere contractual şi legal al rezilierii contractului de către SC Chimcomplex SA, recunosc în mod direct validitatea pretenţiilor cu privire la sumele substanţiale pe care ni le datorează SC Chimcomplex SA şi implicit a rolului determinant pe care compania l-a avut în tranzacţia ce a vizat achiziţia de către SC Chimcomplex SA a activelor SC Oltchim SA. În realitate, s-a dovedit ca Amerocap nu a avut capacitatea şi ştiinţa de a finaliza contractul încheiat cu SC Chimcomplex SA, situaţie în care, graţie unor amânări providenţiale, sarcina a fost preluată de Delloitte Londra, care, într-un efort comun cu echipa SC Chimcomplex SA, a dus-o la bun sfârşit.

„În condiţiile în care instanţa de fond a perceput eronat rezultatul colaborării cu Amerocap, am fost constrânşi să investim timp şi energie pentru a releva corecta realitate, înlăturând efectul iniţiativei venite din partea unor foşti colaboratori ai companiei cu intenţia de a încasa sume complet nedatorate. Încrederea noastră în justiţia română a fost confirmată, duelul judiciar fiind tranşat cu corectitudine de instanţa de apel”, spune SC Chimcomplex SA.

Strategia dosarului de apel, condusă chiar de preşedintele Ştefan Vuza

Strategia dosarului de apel a fost condusă de preşedintele Consiliului de Administraţie, Ştefan Vuza, împreună cu avocaţii Bulboacă şi Asociaţii, Lazarovici şi Asociaţii, Florin Vrânceanu şi Marius Brănici.

Ca şi până în prezent, SC Chimcomplex SA îşi va respecta toate angajamentele asumate precum si relaţiile cu partenerii şi colaboratorii săi, însă va depune toate eforturile pentru a respinge orice încercare de această natură, prin care foşti colaboratori sau manageri, încearcă să obţină de la companie sume necuvenite.

Anul trecut, Tribunalul Bacău a dat câştig de cauză, în primă instanţă, fondului de investiţii Amerocap în procesul intentat SC Chimcomplex SA şi a obligat proprietarul SC Oltchim SA să plătească americanilor peste două milioane de dolari, potrivit portalului instanţei.

„Admite în parte cererea de chemare în judecată, astfel cum a fost formulată şi completată. Obligă SC Chimcomplex SA la plata către reclamanta Amerocap a următoarelor sume, cu titlu de debit: 114.546 USD, în echivalent în lei la data plăţii, din care 111.137 USD, reprezintă debit principal, iar 3.410 USD penalităţi de întârziere, calculate de la data scadenţei facturilor neachitate şi până la data ultimei notificări de punere în întârziere comunicată prin executor judecătoresc, precum şi la plata penalităţilor de întârziere care vor fi calculate şi percepute până la data achitării integrale a debitului; 2 milioane USD, cu titlu de debit principal, în echivalent în lei la data plăţii, reprezentând comision de succes datorat de pârâtă în temeiul art. 5.3 din contractul de consultanţă nr. 22/2015 faţă de încheierea de către pârâtă a contractului de facilitate credit cu investitorul VTB Bank (Europe) SE, sumă la care se adaugă şi penalităţile contractuale de întârziere, de 0,05% pe zi de întârziere aplicată la suma întârziată la plată şi calculate, conform art. 5.5 din contractul de consultanţă nr. 22/2015, de la data scadenţei facturii emisă pentru acest comision şi până la data achitării integrale a debitului”, se arăta în hotărârea Tribunalului Bacău.

Decizia a fost luată pe 26 mai 2021 şi a fost atacată de SC Chimcomplex SA cu apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Reprezentanţii Amerocap au precizat că este vorba despre sume datorate ca urmare a unui contract de consultanţă pentru procesul de achiziţie a combinatului SC Oltchim SA. „Suntem mulţumiţi de modul în care, după trei ani de când am deschis aceste acţiuni, instanţele au analizat şi motivat deciziile lor

. Este vorba de deciziile a două instanţe diferite, de la Bucureşti şi Bacău, care confirmă caracterul abuziv, incorect din punct de vedere contractual şi legal al rezilierii contractului nostru de către SC Chimcomplex SA, recunosc în mod direct validitatea pretenţiilor noastre cu privire la sumele substanţiale pe care ni le datorează SC Chimcomplex SA şi implicit a rolului determinant pe care compania noastră l-a avut în tranzacţia ce a vizat achiziţia de către SC Chimcomplex SA a activelor SC Oltchim SA”, au precizat atunci oficialii Amerocap.

Procesul dintre SC Chimcomplex SA şi Amerocap durează de peste 3 ani

SC Chimcomplex SA a arătat că a plătit sumele datorate încă de acum trei ani. Compania americană de private equity Amerocap se judecă de 3 ani cu combinatul chimic SC Chimcomplex SA, pe care l-a sprijinit cu servicii de consultanţă la preluarea principalelor active ale SC Oltchim SA, după ce compania controlată de omul de afaceri Ştefan Vuza a renunţat la serviciile consultanţilor americani.

După mai multe acţiuni respinse de instanţe, cei de la Amerocap LLC au dat în judecată LLC la Judecătoria Oneşti în mai anul 2019, instanţa declinându-şi însă competenţa în favoarea Judecătoriei Sector 1 Bucureşti. Potrivit documentelor de la dosar, Amerocap a cerut instanţei să oblige SC Chimcomplex SA să îşi execute obligaţiile asumate printr-un contract de consultanţă încheiat în toamna anului 2015.

În aprilie 2019, patronul SC Chimcomplex SA, Ştefan Vuza, relata cum a decis să renunţe la serviciile Amerocap. Afirmaţiile lui Vuza i-au determinat pe americani să dea un drept la replică, în care afirmau că patronul SC Chimcomplex SA face afirmaţii fără temei, incorecte şi menite să justifice încălcarea de către SC Chimcomplex SA a contractului cu Amerocap şi refuzul plăţii onorariului.

„Ofertele de finanţare obţinute de către Amerocap pentru SC Chimcomplex SA din partea unor grupuri financiare de prim rang pe plan mondial făceau posibilă finalizarea tranzacţiei încă din T2 2018, fapt cunoscut şi de băncile finanţatoare ale SC Chimcomplex SA de la acea vreme. În calitate de consultant exclusiv, Amerocap a consiliat şi susţinut SC Chimcomplex SA în întregul proces de M&A, începând din octombrie 2015, până în mai 2018, când SC Chimcomplex SA a decis abuziv şi unilateral rezilierea contractului de consultanţă. Această decizie a reprezentat pentru SC Chimcomplex SA o pierdere de free cash flow de 20 milioane de euro, adică un procent de 16% din preţul total de achiziţie al activelor SC Oltchim SA şi pierderea unui partener financiar american de clasă mondială. Modul de lucru al Amerocap a fost în cel mai pur stil american, însă a inclus fără discriminare discuţii cu reputaţi investitori estici, printre care şi VTB. Contrar celor afirmate în interviul anterior menţionat, abordarea Amerocap a fost partenerială, purtând discuţii detaliate cu SC Chimcomplex SA ca Amerocap să injecteze capitaluri suplimentare, precum şi conversia comisionului de succes în acţiuni. Acest dialog, la momentul respectiv, a fost foarte constructiv şi a demonstrat încrederea noastră acordată proiectului SC Chimcomplex SA de achiziţie a activelor SC Oltchim SA în general şi domnului Vuza în particular”, replicau cei de la Amerocap

.

Amerocap este un investitor de private equity care vizează dispersarea riscurilor prin multiple plasamente în sectorul de energie şi în industria de apărare şi care se prezintă ca având plasamente de peste 1 miliard de dolari.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *