Mandatele administratorilor provizorii de la SC Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea SA, prelungite din nou

Zilele trecute, a avut loc Şedinţa Adunării Generale a Acţionarilor de la SC Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea SA pentru numirea administratorilor provizorii, până la finalizarea procedurii de selecţie.

În aplicarea dispoziţiilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Valcea a mandatat reprezentantul municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor la SC Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea SA să numească administratorii provizorii, până la finalizarea procedurii de selecţie a administratorilor, dar nu mai mult de 4 luni.

De asemenea, prin Hotărarea nr. 249/21 decembrie 2021 Consiliul Judeţean Vâlcea a mandatat reprezentantul său în Adunarea Generală a Acţionarilor la această societate să aprobe numirea membrilor provizorii în Consiliul de Administraţie al societăţii, pe o perioadă de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni, până la finalizarea procedurii de selecţie.

Astfel, prin Hotărârea nr. 1 din data de 28 decembrie 2021, Adunarea Generală a Acţionarilor a luat act de încetarea mandatelor administratorilor în funcţie, a declarat vacante cele 3 posturi de administratori de la societate şi a numit administratorii provizorii pe o perioadă de 4 (patru) luni, respectiv până la data de 28 aprilie 2022.

Precizăm faptul că prin Hotărârea nr. 128 din 28 aprilie 2022 Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea a aprobat prelungirea cu încă două luni a duratei mandatelor administratorilor provizorii şi a mandatatat reprezentantul municipiului în Adunarea Generală a Acţionarilor de la SC Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea SA să aprobe această prelungire şi să încheie actele adiţionale la contractele de mandat ale administratorilor provizorii.

Societatea a comunicat primăriei faptul că la data de 28 aprilie 2022, dată la care a fost convocată şedinţa Adunării Generale a Acţionarilor, reprezentantul municipiului în Adunarea Generală a fost prezent la şedinţa adunării, însă reprezentantul Camerei de Comerţ şi Industrie Vâlcea nu a fost prezent, iar reprezentantul Consiliului Judeţean în Adunarea Generală nu a fost mandatat să aprobe prelungirea duratei mandatelor administratorilor provizorii cu încă 2 luni, până la finalizarea procedurii de selecţie, motiv pentru care şedinţa adunării generale nu s-a desfăşurat, nefiind întrunit cvorumul necesar pentru ţinerea şedinţei adunării generale ordinare. 

SC Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea SA este înfiinţată în urma unui parteneriat iniţiat între Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea, Consiliul Judeţean Vâlcea, Camera de Comerţ şi Industrie Vâlcea şi guvernul Comunităţii Flamande din Belgia, şi în prezent această societate are trei acţionari, respectiv Municipiul Râmnicu Vâlcea, cu un aport la capitalul social de 49,89%, Judeţul Vâlcea, cu un aport la capitalul social de 42,09%, iar Camera de Comerţ şi Industrie Vâlcea, cu un aport la capitalul social de 8%.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *