APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 18  – 24 iunie 2022 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale. 

AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, avariile la conductele de apă potabilă pe străzile Aranghel, Apusului și Matei Basarab.

LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea inițială a terenului deteriorat în urma intervențiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe strada Nicolae Titulescu.

POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Morilor, Goranu, Râureni, Bogdan Amaru și Pasaj Dacia.

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:

  • s-a igienizat perimetrul rezervoarelor Cetățuia, Copăcelu, Capela, Popa Șapcă și Petrișor;
  • s-au continuat lucrările de punere în funcțiune a Stației de pompare apă de pe strada Livezi;
  • s-au continuat lucrările de extindere rețea de canalizare menajeră pe strada Zăvoieni;
  • s-au reluat lucrările de extindere rețea de canalizare menajeră pe străzile Andrei Mureșeanu, Posada, Traficului și Intrarea Tică Ștefănescu;
  • s-au ridicat la cotă capace cămine de canalizare pe strada Depozitelor;
  • s-a continuat verificarea și curățarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră și a colectoarelor, manual și mecanizat pe bulevardul Tineretului;
  • s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
  • au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.

REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: strada Calea lui Traian – blocul S16, strada Dealul Malului – nr. 72, strada Știrbei Vodă – blocul 108, strada Ostroveni – blocurile 101 și A25, strada Straubing – nr. 6, strada Matei Basarab – blocul N9, strada Petrișor – blocul P5, strada I.C.Brătianu – blocul A64, Aleea Gladiolelor – blocurile B13, C25 și C32, strada Henri Coandă – blocul S3, strada Nicolae Iorga – blocul A32/I, Splaiul Independenței – blocul B12, Scuarul Mircea cel Bătrân – Bl. K și bulevardul Tineretului – Bl. A54.

15 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 15 apometre, dintre care 11 verificate și înlocuite și 4 montaje apometre noi. De asemenea, au fost realizate 28 lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite 12 avize de amplasament și 2 avize tehnice.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *