• 1 post instalator
  • 1 post lăcătuș mecanic
  • 1 sudor

Concursul constă în susţinerea probei scrise, a probei practice și a interviului, astfel:

  • Selecția dosarelor de înscriere va avea loc în data de 01.08.2022, ora 15:00.
  • Proba scrisă se va desfăşura  în data de 05.08.2022, ora 09:00, la sediul societăţii Apavil S.A., situat în Râmnicu Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5.
  • Proba practică și interviul vor avea loc în data de 11.08.2022, ora 09:00, în cadrul Sectorului Rețele Apă, situat în Râmnicu Vâlcea, str. Popa Șapcă, nr. 2.

          Data limită până la care candidații pot depune actele pentru dosarul de concurs este 29.07.2022, ora 13:00, la Registratura societății APAVIL S.A., Rm. Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5.

Informații privind condițiile generale, condițiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfășurarea concursului și calendarul concursului se pot obține accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare și Arhivă, telefon 0250/739580, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 0700 – 1530  și  vineri între orele 0700 – 1300.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *