Din dezinteres sau nepăsare, fondurile pentru spitale puse la dispoziţie de CAS Vâlcea se vor întoarce la Bucureşti

Casa de Asigurări de Sănătate Vâlcea ridică o problemă importantă în legătură cu eficientizarea accesării  resurselor financiare pentru serviciile medicale acordate populației județului Vâlcea, în această perioadă.

În acest sens, directorul general al CAS Vâlcea, Alin Voiculeţ, arată cu degetul către managerii spitalelor publice din judeţul Vâlcea, deoarece în trimestrul al II-lea acestea nu au putut acorda servicii suficiente pentru a încasa banii alocaţi de CAS Vâlcea. Acesta subliniază că din totalul fondurilor puse la dispoziţie de CAS Vâlcea, decontara serviciilor către spitalele publice din județ a acoperit numai 50% pentru serviciile aferente trimestrului II. Prin urmare, din dezinteres sau nepăsare, fondurile se vor întoarce la  Bucureşti.

Conducerea CAS Vâlcea a criticat astfel modul în care unele spitale publice reușesc să acceseze fondurile contractate prin raportare de serviciile medicale acordate populației județului Vâlcea.

„Una dintre formele de spitalizare finanțată din Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate este spitalizarea de zi (având o durată maximă de 12 ore/vizită/zi, servicii medicale care nu necesită internarea continuă și care nu presupun doar consultație de specialitate, asiguratul putând beneficia inclusiv de investigații medicale).

Dacă în perioada stării de urgență și ulterior conducerea CAS Vâlcea a admis că accesibilitatea populației la acest tip de servicii medicale a fost redusă din cauza restricțiilor impuse de autorități, după ridicarea restricțiilor, începând cu 9 martie 2022, ar fi trebuit să vedem o creștere a accesării serviciilor medicale acordate în regim de spitalizare de zi, în acest sens CAS Vâlcea luând toate măsurile legale, pe nivelul său de competență, pentru asigurarea finanțării spitalizării de zi. Suntem acum în situația că, deși s-au alocat sume considerabile și comparabile cu mărimea, nivelul de competență, dotarea și încadrarea cu personal a unităților sanitare cu paturi aflate în contract cu CAS Vâlcea, spitalele nu au putut accesa aceste fonduri.

Din păcate, la finalul lunii iunie 2022, o dată cu finalizarea raportărilor aferente, conducerea CAS Vâlcea constată că o mare parte dintre unitățile sanitare cu paturi, publice și private, nu pot accesa fondurile aferente spitalizării de zi alocate de CAS Vâlcea, ca urmare a faptului că acestea nu au efectuat acest tip de servicii medicale, situația fiind cu atât mai îngrijorătoare cu cât pe această listă se regăsesc 3 dintre cele 6 spitale publice, respectiv Spitalul Județean de Urgență Vâlcea, Spitalul Municipal Drăgășani și Spitalul Orășenesc Horezu.

Sumă contractată pentru Spitalizarea de zi (lei) / LunaAprilie 2022Mai 2022Iunie 2022Total cumulat aprilie – iunie 2022
Unitate sanitară cu paturiSumă contractatăSumă realizatăSumă contractatăSumă realizatăSumă contractatăSumă realizatăSumă contractatăSumă realizată% 
Spitalul Județean de Urgență Vâlcea900.000246.782695.000383.898695.000286.5742.290.000917.25540,05% 
Spitalul Municipal Drăgășani260.000139.903270.000164.404270.000152.142800.000456.45057,06% 
Spitalul Orășenesc Horezu256.000139.781254.767197.700250.000191.419760.767528.90069,52% 
Total3.850.7671.902.60549,40% 

Înțelegem că, legislația incidentă perioadei pandemice și cea aplicabilă perioadei de tranziție post pandemie (până la 30.09.2022) au permis și permit finanțarea activității spitalelor pe baza cheltuielilor efectiv realizate fără a exista o corespondență directă/echivalentă cu servicii medicale acordate, ceea ce ne facem să credem că, cointeresarea managementului acestor spitale pentru acest tip de servicii medicale nu a fost/nu este la capacitatea maximă.

Conducerea CAS Vâlcea atrage atenția tuturor spitalelor că fondurile alocate de către CAS Vâlcea și rămase neaccesate de spitale ca urmare a neefectuării și neraportării de servicii medicale în regim spitalizare de zi urmează a fi puse la dispoziția CNAS, constituind istoric pentru perioadele viitoare și, un element de repartizare a sumelor anuale viitoare, cu mult mai mici decât cele actuale, în detrimentul serviciilor care urmează a fi acordate populației județului Vâlcea.

„Sperăm ca prin acest semnal de alarmă, conducerea spitalelor aflate în relație contractuală cu instituția noastră să treacă de la un management pasiv, bazat pe finanțarea cheltuielilor efectiv realizate, la un management activ bazat pe orientarea către acoperirea nevoilor medicale ale populației prin toate tipurile de servicii medicale disponibile – spitalizare continuă, spitalizare de zi, ambulatoriu de specialitate, etc. cu atât mai mult cu cât se fac eforturi considerabile din partea instituției noastre pentru asigurarea finanțării necesare”, a precizat directorul general al CAS Vâlcea, Alin Voiculeţ.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *