Peste 4,3 milioane de lei vor fi alocați de CAS Vâlcea celor 6 unități sanitare publice cu paturi pentru acoperirea alocației de hrană până la sfârșitul anului

Începând cu 1 iunie 2022, prin Ordinul MS nr. 1488/2022, nivelul alocației de hrană în unitățile sanitare publice, pe categorii de pacienți sau însoțitorii acestora, a fost stabilit la 22 lei, respectiv la 33 lei/bolnav internat/zi (pentru anumite categorii de pacienți spitalizați – bolnavi TBC, hepatită, neoplazici, diabet, arși – copii și adulți). Cheltuielile aferente alocației de hrană în unitățile sanitare publice se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății, CAS Vâlcea urmând a deconta lunar, pe bază de documente justificative și raportat la numărul de zile de spitalizare aferente cazurilor internate în regim de spitalizare continuă, suma lunară corespunzătoare alocației de hrană.
Pentru a afla mai multe detalii ne-am adresat conducerii CAS Vâlcea care ne-a precizat următoarele:

“Începând cu 1 iunie 2022, o serie de acte normative reglementează cuantumul alocației de hrană în unitățile sanitare publice. Potrivit acestor acte normative, nivelul alocației de hrană se stabilește la 22 lei, respectiv 33 lei/bolnav internat/zi, valori minime la nivel național. La nivelul județului Vâlcea aceste dispoziții se aplică în cele 6 unități sanitare publice aflate în contract cu CAS Vâlcea, instituția noastră estimând un efort financiar, cumulat până la sfârșitul anului de 4,3 milioane de lei. În perioada imediat următoare, CAS Vâlcea va semna actele adiționale cu toate cele 6 unități sanitare publice, astfel încât, transpunerea în practică a dispozițiilor legale să devină realitate”, ne-a declarat Alin Voiculeț, directorul general al CAS Vâlcea.


Cine beneficiază de alocație de hrană ?
„De alocația de hrană beneficiază toți pacienții internați în regim de spitalizare continuă (adulți sau copii) și însoțitorii acestora (prin însoțitor se înțelege persoana care însoțește copilul internat în vârstă de până la 3 ani sau însoțitorul persoanei cu handicap grav sau accentuat internată, dacă medicul consideră
necesară prezența lor pentru o perioadă determinată)”, ne-a mai declarat Alin Voiculeț, directorul general al CAS Vâlcea.

Mai trebuie precizat faptul că, persoanele care nu fac dovada calității de asigurat beneficiază de servicii medicale, în cadrul unui pachet minimal de servicii medicale, și de alocația de hrană de 22 lei, respectiv 33 lei/bolnav internat/zi.
„Cuantumul alocației de hrană se actualizează în funcție de rata inflației și nu poate fi mai mic de 22 lei/zi de spitalizare. Alocația de hrană poate fi suplimentată prin decizia consiliului de administrație al fiecăreia dintre cele 6 unități sanitare publice de pe raza județului Vâlcea prin identificarea altor surse de finanțare decât sumele provenite din contractul încheiat cu CAS Vâlcea și de la bugetul de stat”, ne-a mai precizat directorul general al CAS Vâlcea.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *