privind scoaterea la concurs a unui  post de mecanic utilaj 

în cadrul Serviciului Auto-Mecanizare, Coloana Auto/utilaje, Rm. Vâlcea

Concursul constă în susţinerea probei scrise, a probei practice si a interviului pentru verificarea aptitudinilor și cunoștințelor profesionale în meseria de mecanic utilaj.

  • Proba scrisă se va desfășura la sediul APAVIL SA , Rm. Vâlcea, str. Carol l nr. 3-5, în data de 23.08.2022 ora 900
  • Proba practică și interviul se vor desfăşura  la Coloana Auto/utilaje, Apavil SA. –  str. Nistor Dumitrescu nr. 23, în data de 29.08.2022 ora 1200

          Data limită până la care candidații pot depune actele pentru dosarul de concurs este 16.08.2022, ora 1500, la Registratura societății APAVIL S.A., Rm. Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5.

Informații privind condițiile generale, condițiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfășurarea concursului și calendarul concursului se pot obține accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare și Arhivă, telefon 0250/739580, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 0700 – 1530  și  vineri între orele 0700 – 1300.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *