APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 06  – 12 august 2022 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale. 

AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, avariile la conductele de apă potabilă pe străzile Mircea Buciu, Ciocănești, Stolniceni, Straubing și Brândușelor.

LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea inițială a terenului deteriorat în urma intervențiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe străzile Depozitelor și Gib Mihăescu.

POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Morilor, Goranu, Râureni, Bogdan Amaru și Pasaj Dacia.

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:

  • s-a igienizat perimetrul rezervorului Fețeni;
  • s-au continuat lucrările de punere în funcțiune a Stației de pompare apă de pe strada Livezi;
  • s-au început lucrările de extindere rețea de canalizare menajeră pe strada Copăcelu;
  • s-au efectuat lucrări de remediere rețea de canalizare menajeră pe străzile Grigore Sinescu și Depozitelor;
  • s-a continuat verificarea și curățarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră și a colectoarelor, manual și mecanizat;
  • s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
  • au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.

REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: strada Mircea cel Bătrân – blocul K, strada Ostroveni – blocul C17, strada Petrișor – blocurile P5 și P10, strada Calea lui Traian – blocurile 9, 19 și 31, strada Luceafărului – blocul A16, strada Mihai Eminescu – blocurile B14 și C32, Aleea Narciselor – blocul C23, strada Matei Basarab – blocurile N1, 101 și 135, strada Henri Coandă – blocul A4,strada Nicolae Iorga – blocurile A12,  A17/I și A26, strada General Magheru – blocul V2, strada Republicii – blocul R20, strada Lucian Blaga – blocul A42/II, strada Matache Temelie – blocul 74, strada Remus Bellu – blocul 01, strada Morilor – nr 73, Splaiul Independenței – Bl. 1, 3, 4 și 5  și bulevardul Tineretului – blocurile A9, A12, A55 și B2.

35 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 35 de  apometre, dintre care 18 verificate și înlocuite și 17 montaje apometre noi. De asemenea, au fost realizate 4 lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite 11 avize de amplasament și 7 avize tehnice.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *