• privind scoaterea la concurs a unui post de electrician în cadrul Serviciului Mecano-Energetic, Compartimentul Energetic Exploatare

Concursul constă în susţinerea probei scrise, a probei practice și a interviului, astfel:

  • Selecția dosarelor de înscriere va avea loc în data de 12.09.2022, ora 15:00.
  • Proba scrisă se va desfăşura în data de 16.09.2022, ora 09:00, la sediul societăţii Apavil S.A., situat în Râmnicu Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5.
  • Proba practică și interviul vor avea loc în data de 22.09.2022, ora 09:00, în cadrul Sectorului Stație Epurare Ape Uzate, situat în Râmnicu Vâlcea, str. Nistor Dumitrescu, nr. 23.

          Data limită până la care candidații pot depune actele pentru dosarul de concurs este 09.09.2022, ora 13:00, la Registratura societății APAVIL S.A., Rm. Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5.

Informații privind condițiile generale, condițiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfășurarea concursului și calendarul concursului se pot obține accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare și Arhivă, telefon 0250/739580, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 0700 – 1530  și  vineri între orele 0700 – 1300.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *