privind scoaterea la concurs a două posturi de laborant chimist în cadrul

Laboratorului Epurare Ape Uzate – Laborator Stație Epurare Călimănești       

Concursul constă în următoarele probe:

  • proba scrisă, care va avea loc în data de 17.10.2022 ora 1100 și se va desfășura la sediul Societății Apavil S.A. din Rm. Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5;
  • proba practică și interviul, care vor avea loc în data de 21.10.2022 ora 0900 și se vor desfăşura în cadrul Laboratorului Epurare Ape Uzate  al societății APAVIL S.A.,  situat în Râmnicu Vâlcea, str. Nistor Dumitrescu nr. 23.             

          Data limită până la care candidații pot depune actele pentru dosarul de concurs este  10.10.2022 ora 1500, la Registratura societății APAVIL S.A., Rm. Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5.

Informații privind condițiile generale, condițiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfășurarea concursului și calendarul concursului se pot obține accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare și Arhivă, telefon 0250/739580, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 0700 – 1530  și  vineri între orele 0700 – 1300.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *