Primarul localității Vaideeni, Daniel Băluță: „HOPE Vaideeni este un proiect de succes, cu care mă mândresc”

Cu bani europeni atrași, la Vaideeni s-a reușit prin Programul Operațional Capital Uman demararea unui proiect amplu care, pe lângă două obiective de infrastructură privind reabilitarea remizei și a spațiului de agrement de la școală, a cuprins și incluziunea socială pentru elevi și protecție în tot ceea ce înseamnă asistența medicală, reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate, prin implementarea unor măsuri integrate. Valoarea investiției este de 5 milioane de euro, iar prin intermediul acestui program aproximativ 600 de persoane defavorizate au beneficiat de implementarea măsurii.

Prin urmare acest proiect a venit ca o mană cerească pentru sprijinirea celor mai săraci săteni. Cel mai importat este că au aut oportunitatea de a învăța o meserie căutată pe piața muncii, iar copiii din familiile defavorizate au primit o masă caldă la școală și au fost ajutați la lecții. Nu în ultimul rând, în comună au fost deschise firme noi, la care să fie angajați localnicii.

„HOPE Vaideeni este un proiect de succes, cu care mă mândresc, fiindcă are ca obiectiv general furnizarea de măsuri cu caracter integrat în vederea combaterii sărăciei și a excluziunii sociale a comunității marginalizate din localitatea noastră. Prin acest proiect copiii din familiile defavorizate, pe perioada de implementare a proiectului, prin măsuri educaționale complementare au avut parte de sprijin material, precum și activități de informare, consiliere în vederea facilitării dialogului școală – copil – familie – comunitate. S-a implementat și derularea unui program de tip „Școală după școală”, în vederea reducerii abandonului școlar. Tot în cadrul proiectului am avut și sprijinirea inserției și menținerii pe piața muncii a grupului țintă”, a precizat primarul din Vaideeni, Daniel Băluță.

Prin acest proiect s-a desfășurat un program de informare și consiliere profesională pentru 308 persoane și derularea unor măsuri de mediere și plasare pe piața muncii pentru angajarea a 50 de persoane.

Au fost sprijiniți inclusiv antreprenorii locali

Proiectul a cuprins inclusiv sprijinirea antreprenorialului în plan local, furnizarea de cursuri de antreprenoriat pentru 168 de persoane din grupul țintă și asigurarea de finanțare, consultanță și mentorat antreprenorial pentru 42 de planuri de afaceri selectate. 

Au fost alocați bani pentru crearea Centrului Comunitar Vaideeni și derularea de activități cu caracter integrat pentru 600 de persoane. Aceste persoane au avut facilitatea accesului la servicii sociale, servicii medicale și medico-sociale, dar și acțiuni cu impact asupra îmbunătățirii vieții. 150 de gospodării au beneficiat de îmbunătățirea condițiilor de locuit, asigurarea igienei locuințelor și derularea unui program de furnizare de bunuri elementare.

Sprijinirea financiară, dar și juridică pentru reglementarea titlurilor de proprietare pentru 150 de locuințe din zona marginalizată în perioada de implementare a activităților proiectului este o altă măsură importantă, ca și combaterea discriminării și promovarea interculturalității prin activități care vizează implicarea activă a membrilor comunității în soluționarea problemelor prin formarea și activarea unui grup de inițiativă locală.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *