privind scoaterea la concurs a  următoarelor posturi vacante în cadrul  Sectorului Staţie Epurare Ape Uzate:

-1 post de şef tură

-1 post zidar

-1 post muncitor necalificat

  • Pentru posturile vacante de șef de tură și zidar, concursul constă în susţinerea probei scrise, a probei practice de verificare a aptitudinilor și cunoștințelor profesionale în meseria pentru care candidații aplică și dețin calificare şi a interviului.
  • Pentru postul vacant de muncitor necalificat, concursul constă în susţinerea probei practice de verificare a aptitudinilor şi a interviului.

Proba scrisă se va desfăşura la sediul societăţii Apavil S.A., situat în Râmnicu Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5, în data de 14.11.2022 ora 1100.

Proba practică şi proba interviu se vor desfăşura în cadrul Staţiei Epurare Ape Uzate, cu sediul în Rm. Vâlcea, str. Nistor Dumitrescu nr.23  şi la lucrările în desfăşurare, în data de 18.11.2022 ora 1100.

          Data limită până la care candidații pot depune actele pentru dosarul de concurs este 07.11.2022 ora 1500, la Registratura societății APAVIL S.A., Rm. Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5.

Informații privind condițiile generale, condițiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfășurarea concursului și calendarul concursului se pot obține accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare și Arhivă, telefon 0250/739580, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 0700 – 1530  și  vineri între orele 0700 – 1300.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *