privind scoaterea la concurs a două posturi de  instalator în cadrul Sectorului Montat Apometre Rm. Vâlcea

Concursul constă în susţinerea probei scrise, a interviului și a probei practice pentru verificarea aptitudinilor, astfel:

  • Proba scrisă se va desfășura la sediul APAVIL SA din Rm. Vâlcea, str. Carol l, nr. 3-5, în data de 15.11.2022, ora 1100;
  • Proba practică și interviul se vor desfăşura în cadrul Sectorului Montat Apometre din Rm. Vâlcea, str. Regina Maria PT 18 și la lucrările în desfășurare, în data de 21.11.2022, ora 1100.

          Data limită până la care candidații pot depune actele pentru dosarul de concurs este 08.11.2022 ora 1500, la Registratura societății APAVIL S.A., Rm. Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5.

Informații privind condițiile generale, condițiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfășurarea concursului și calendarul concursului se pot obține accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare și Arhivă, telefon 0250/739580, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 0700 – 1530  și  vineri între orele 0700 – 1300.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *