SC Olănești Riviera SA a înregistrat anul trecut venituri de 13,5 milioane de lei și un profit de 4 milioane de lei

În conformitate cu datele furnizate de Ministerul Finanțelor Publice, SC Olănești Riviera SA a înregistrat anul trecut o cifră de afaceri de circa 10,6 milioane de lei, venituri totale de 13,5 milioane de lei, în timp ce profitul era de peste 4 milioane de lei.

Cu 37 de salariați, SC Olănești Riviera SA avea la 31 decembrie 2021 un capital social de 1,84 milioane de lei, datorii totale de circa 32,8 milioane de lei și tipul de activitate era „Hoteluri și alte facilități de cazare similare”.

Spre comparație, în 2020, SC Olănești Riviera SA a înregistrat afaceri de circa 7,6 milioane de lei, venituri totale de 17,5 milioane de lei, în timp ce profitul a fost de 9,3 milioane de lei.

La începutul acestui an, acționarii SC Olănești Riviera SA au aprobat contractarea de la Banca Transilvania a unei linii de credit IMM Invest, în sumă de 3 milioane de lei, pe o perioadă inițială de 36 luni, pentru activitatea curentă a companiei, în condițiile de creditare negociate cu banca și cu respectarea condițiilor programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii – IMM Invest România.

S-a mai aprobat constituirea garanțiilor constituite de către SC Olănești Riviera SA (conform negocierilor cu banca și cu respectarea condițiilor programului accesat), în favoarea Băncii Transilvania și a statului român, prin Ministerul Finanțelor Publice (proporțional cu procentul de garantare), în calitate de cocreditori.

Creditul a fost garantat cu: ipotecă legală mobiliară asupra încasărilor și soldului tuturor conturilor și subconturilor societății deschise la BT; garanția de stat, în proporție de 80% din valoarea facilitații; contract de fidejusiune semnat cu acționarul majoritar.

SC Olănești Riviera SA a declarat, totodată, că societatea are o situație financiară stabilă, nu este obiectul unor cereri judiciare de faliment, lichidare sau reorganizare judiciară și nici nu cunoaște vreun motiv care ar putea să declanșeze o asemenea procedură, ori care să îi afecteze capacitatea de rambursare a creditelor contractate de la Banca Transilvania.

În anul 2020, acționarii SC Olănești Riviera SA au decis înființarea următoarelor puncte de lucru: în intravilanul orașului Băile Olănești, localitatea Livadia, teren curți-construcții în suprafață măsurată de 5.563 mp; în intravilanul orașului Băile Olănești, localitatea Olănești, imobil, teren și construcții, compus dintr-un teren curți-construcții în suprafață de 1.634 mp, împreună cu unele construcții edificate pe acest teren; în intravilanul orașului Băile Olănești, localitatea Olănești, imobil, teren și construcție, compus dintr-un teren curți-construcții în suprafață de 604 mp, împreună cu construcția edificată pe acest teren (Vila 21); în extravilanul comunei Fălcoiu, județul Olt, teren arabil în suprafață de 2.992 mp.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *