SC Chimcomplex SA va distribui dividende interimare în sumă de 40 de milioane de lei, din rezultatul primului semestru

La data de 21 octombrie 2022, SC Chimcomplex SA Borzești va distribui dividende interimare în sumă de 40 milioane de lei, din rezultatul primului semestru, conform votului acționarilor, după cum se arată într-un raport publicat de companie pe site-ul Bursei de Valori București (BVB).

Dividendul pe acțiune este 0,131187 lei, echivalentul unui randament de 0,8%. Data de înregistrare, cea care definește acționarii care vor beneficia de dividende, este 3 octombrie, în timp ce data plății este 21 octombrie.

„Este esențial să avem asigurat același mediu economic ca marii noștri competitori europeni și globali, care beneficiază de prețuri mult mai bune la resurse de bază. În acest fel produsele lor sunt mai ieftine și invadează piața României și a țărilor din jur. Acest lucru duce la un deficit și mai mare al balanței comerciale a României. În acest context trendul descendent al rezultatelor noastre financiare va continua și în semestrul al doilea 2022. Precum alte companii din industrie avem nevoie de intervenția statului pentru amortizarea prețurilor crescute la gaz și energie electrică înainte de a lua în calcul reorganizarea producției și optimizarea structurii organizaționale”, au afirmat reprezentanții Chimcomplex în raportul semestrial al companiei.

Combinatul, controlat de către omul de afaceri Ștefan Vuza, are o evaluare bursieră de peste cinci miliarde de lei. Primele 6 luni ale anului 2022 au generat rezultate pozitive pentru SC Chimcomplex SA, principalul producător și furnizor de substanțe chimice vitale din regiune, compania raportând un profit net de 165 milioane de lei (33,5 milioane de euro), cu o cifră de afaceri de 1,22 miliarde de lei (247 milioane de euro). În primul semestru al anului, SC Chimcomplex SA a desfășurat o activitate comercială intensă, poliolii-polieteri au avut o pondere de 56% în total vânzări, aceștia fiind produse cu impact major în procesul de decarbonare.

Produsele clorosodice au avut o pondere de 33% în total vânzări, urmate de oxo-alcooli cu 4%. Vânzările pe piața externă, în cea mai mare pare adresate piețelor din Uniunea Europeană au reprezentat în semestrul I aproximativ 90,79% din totalul vânzărilor.

Compania alocă 5,1 milioane de lei pentru salariile compensatorii

Compania SC Chimcomplex SA va aloca 5,1 milioane de lei pentru salariile compensatorii, iar două firme de leasing de personal vor sprijini persoanele care doresc să își găsească un nou loc de muncă.

Circa 400 de salariați, din cei 1.900 de pe platformele chimice Râmnicu Vâlcea și Onești, vor pleca acasă la jumătatea lunii octombrie. Cei mai mulți salariați disponibilizați, 300 din totalul de 400, sunt de pe platforma chimică Râmnicu Vâlcea, iar restul de la Onești.

Potrivit contractului colectiv de muncă, fiecare muncitor va pleca acasă cu trei salarii compensatorii. Surse din sindicatul de la Râmnicu Vâlcea susțin că s-au făcut deja liste cu cei care urmează să fie concediați începând cu 17 octombrie.

Peste 10% dintre disponibilizații SC Chimcomplex SA îndeplinesc condițiile de pensionare. De asemenea, s-a stabilit și noua organigramă după care se va lucra de la jumătatea lunii octombrie, când instalațiile chimice vor fi repornite după revizia generală. Decizia de reducere a personalului SC Chimcomplex SA a fost luată ca urmare a creșterii prețurilor la abur industrial, curent electric, gaze naturale.

În plus, producătorul de substanțe chimice se confruntă cu o criză de materii prime. Cheltuielile din exploatare ale SC Chimcomplex SA au crescut în 2022 din cauza prețurilor de achiziție ale materiilor prime și utilităților, care au avut un trend ascendent în perioada ianuarie-iunie 2022.

Rata de creștere a acestora fiind mai mare decât creșterea prețului de vânzare al produselor finite ale SC Chimcomplex SA. Profitabilitatea companiei s-a diminuat astfel în primele 6 luni ale anului 2022, obținându-se un profit net în scădere cu 42% comparativ cu aceeași perioadă a anului 2021.

„Strategia noastră dă rezultate bune și arată performanță operațională. Cu toate acestea rezultatele financiare sunt în scădere față de aceeași perioadă din 2021 ca urmare a creșterii alarmante a prețurilor la energie electrică și gaze naturale. Este esențial acum să avem asigurat același mediu economic că marii noștri competitori europeni și globali, care beneficiază de prețuri mult mai bune la resurse de bază. În acest fel produsele lor sunt mai ieftine și invadează piața României și a țărilor din jur. Acest lucru duce la un deficit și mai mare al balanței comerciale a României. În acest context trendul descendent al rezultatelor noastre financiare va continua și în semestrul II 2022. Ca și alte companii din industrie avem nevoie de intervenția statului pentru amortizarea prețurilor crescute la gaz și energie electrică înainte de a lua în calcul reorganizarea producției și optimizarea structurii organizaționale”, au declarat reprezentanții companiei.

Impactul presiunilor inflaționiste fără precedent asupra dezvoltării marjei a fost limitat prin controlul costurilor și eficiența operațională. Totodată au crescut semnificativ investițiile din spatele cheltuielilor de capital – reintegrarea fabricilor de pe platforma SC Oltchim SA.

SC Chimcomplex SA a stabilit politica de distribuire a dividendelor

Politica de distribuire a dividendelor SC Chimcomplex SA definește principiile, termenii, condițiile și modalitatea de plată a dividendelor. Politica reconfirmă angajamentul Consiliului de Administrație de a oferi acționarilor SC Chimcomplex SA oportunitatea de a obține un randament pentru capitalul investit și societății oportunitatea unei dezvoltări sustenabile.

. Politica reprezintă intenția actuală a Consiliului de Administrație, fundamentată pe rezultatele obținute de societate corelate cu strategia de dezvoltarea a acesteia și interesele acționarilor. Politica poate fi revizuită cu condiția ca aplicabilitatea noii politici să înceapă după îndeplinirea obligațiilor de informare a părților interesate.

Acțiunile SC Chimcomplex SA sunt indivizibile și conferă deținătorilor drepturi egale. Fiecare acțiune a societății deținută de un acționar la data de înregistrare îi conferă acestuia dreptul de a beneficia de dividende pentru exercițiul sau exercitțile financiare anterioare, în cuantumul și condițiile stabilite de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

Dividendele sunt distribuite acționarilor SC Chimcomplex SA, proporțional cu numărul de acțiuni deținute, raportat la capitalul social. În baza propunerilor formulate de Consiliul de Administrație, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a SC Chimcomplex SA aprobă plata dividendelor.

Propunerea pentru procentul sau suma profitului net alocat plăților de dividende va ține cont pe de o parte de nevoile de finanțare sau dezvoltare ale SC Chimcomplex SA și de fondurile disponibile pentru plata acestora, iar pe de altă parte de interesele acționarilor.

Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor privind plata dividendelor produc efecte asupra acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor la data de înregistrare aprobată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a SC Chimcomplex SA. Plata dividendelor se realizează la data plății aprobată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, prin intermediul Depozitarului Central și al unui agent de plată desemnat. Dividendele nete se plătesc în lei.

Societatea acordă posibilitatea plății amânate a dividendelor la o dată ulterioară datei de plată. Data plății amânate este aprobată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a SC Chimcomplex SA. Procedura de plata a dividendelor este pusă la dispoziția acționarilor pe siteul SC Chimcomplex SA, BVB și al Depozitarului Central înainte de data începerii plății. Dividendele neridicate se prescriu după 3 ani de la data începerii plății acestora, conform dispozițiilor legale. Venitul generat de dividende este impozitat la sursă, fiind aplicată cota de impozitare prevăzute de legislația în vigoare.

Cheltuielile ocazionate de plata dividendelor se suportă de către SC Chimcomplex SA. Pentru informarea acționarilor privind plata dividendelor persoanele desemnate din cadrul SC Chimcomplex SA răspund solicitărilor acționarilor prin orice canal de comunicare al acestora.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *