APAVIL S.A., prin Serviciul Control Clienţi, a desfășurat și în luna octombrie 2022 acțiuni de verificare şi control în vederea depistării utilizatorilor cu branşamente frauduloase, a utilizatorilor fără contract de furnizare (cu branșamente clandestine), a utilizatorilor cu racorduri de canalizare nedeclarate, a utilizatorilor cu surse proprii de apă necontorizate, dar care evacuează apa uzată în reţeaua publică de canalizare, de verificare a integrităţii sigiliilor la apometrele montate în căminele de branşament şi a etanşeităţii legăturilor, pentru eliminarea pierderilor din reţea etc.

În urma acțiunilor de verificare a clienților în perioada 01-31.10.2022, efectuate în municipiul Râmnicu-Vâlcea, Mihăești și Sălătrucel au fost depistați:

  • 24 clienți cu racorduri de canalizare nedeclarate, care deversau în rețeaua publică de canalizare, fără a deține contract cu societatea pentru furnizarea acestui serviciu;
  • 4 clienți cu branșamente clandestine (fără contracte).

S-a luat măsura  recuperării prejudiciului și intrării în legalitate. De asemenea, au fost efectuate 3 debranșări pentru neplată (Rm. Vâlcea și Păușești-Otăsău). 

Atragem atenția consumatorilor că furtul de apă din sistemul public de alimentare cu apă constituie infracțiune în domeniul serviciilor de utilități publice și se pedepsește potrivit prevederilor Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, așa cum este prevăzut în Legea serviciilor comunitare pentru utilități publice (nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare), art. 46, alin. 1: „ Constituie infracțiune în domeniul serviciilor de utilități publice și se pedepsește potrivit Legii nr. 286/2009 privind Codul Penal, cu modificările și completările ulterioare, fapta săvârșită cu intenție privind furtul de apă din sistemul de alimentare cu apă.” De asemenea, pentru situațiile de consum clandestin, prejudiciul adus societății se stabilește conform Ordinului 29/N/1993 al MLPAT – Ordin pentru aprobarea Normativului – cadru privind contorizarea apei și a a energiei termice la populație, instituții publice și agenți economici.

Acțiunile de verificare ale APAVIL S.A. vor continua în toată aria sa de operare, pentru identificarea branșamentelor frauduloase și clandestine de apă, care conduc la reducerea debitului de apă și diminuează eforturile operatorului de asigurare a serviciilor în condiții optime, fiind afectați astfel toți consumatorii.

Pentru stoparea acestor acțiuni ilegale de furt de apă din sistemul public de alimentare cu apă, rugăm clienții să anunțe reprezentanții APAVIL S.A. prin sesizarea oricărei situații, care pare suspectă, la sediul societății din Str. Carol I, nr.3-5, la Dispeceratul Apavil S.A. – 0250820010/0350802160 sau pe adresa de e-mail control.clienti@apavil.ro

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *