Rectificare a bugetului RAJDP Vâlcea pe acest an, în sensul majorării veniturilor cu suma de 14,36 milioane de lei

Consiliul Județean Vâlcea (în calitate de proprietar) a aprobat proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Județene de Drumuri si Poduri Vâlcea, pe anul 2022. RAJDP Vâlcea a solicitat rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, având în vedere creșterea portofoliului de lucrări, ca urmare a contractării pe parcursul anului a unor noi lucrări.

Astfel, față de sumele prognozate și aprobate de Consiliul Județean Vâlcea, până la finele anului 2022, se estimează că se vor realiza venituri suplimentare de 14,36 milioane de lei și se vor efectua cheltuieli suplimentare de aceeași valoare, respectiv de 14,36 milioane de lei.

Totodată, în bugetul rectificat sunt prevăzute și corecții ale unor cheltuieli față de bugetul aprobat inițial întrucât devizele de execuție a unor lucrări, nu erau stabilite la data aprobării bugetului. Potrivit notei de fundamentare înaintată de Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Vâlcea, se constată următoarele aspecte: creșterea veniturilor se datorează în principal lucrărilor contractate de regie după întocmirea bugetului inițial, dar și ca urmare a creșterii valorii de finanțare peste nivelul luat în calcul la întocmirea bugetului inițial; cheltuielile totale, estimate în bugetul rectificat sunt mai mari cu 46,89%, acestea crescând de la 30,63 milioane de lei, la 45 milioane de lei, ponderea semnificativă fiind reprezentată de cheltuielile de exploatare, respectiv 14,2 milioane de lei.

Majorarea cheltuielilor RAJDP Vâlcea cu bunurile și serviciile și respectiv a altor cheltuieli de exploatare este proporțională și în concordanță cu veniturile ce se estimează că se vor realiza, iar majorarea cheltuielilor de natură salarială este propusă și justificată.

În acest context, se estimează că productivitatea muncii la RAJDP Vâlcea în unități valorice pe total personal mediu va crește față de propunerea inițială de la 143.190 lei/persoană, la 200.420 lei/persoană, respectiv cu 39,96%, iar profitul net al regiei va fi alocat în totalitate recuperării pierderilor contabile din anii 2013-2014.

Proiectul de rectificare al bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022, a fost avizat favorabil în ședința Consiliului de Administrație al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea prin Hotărârea nr. 12 din 10 octombrie 2022, fiind supus atât consultării organizației sindicale a salariaților, conform Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară.

Administrarea de către RAJDP Vâlcea a bunurilor ce compun rețeaua de drumuri și poduri, proprietate publică a Unității Administrativ Teritoriale Județul Vâlcea, se face în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Județean Vâlcea nr. 106 din 22 decembrie 2000, care stipulează că în scopul asigurării desfășurării traficului rutier în condiții de siguranță a circulației din județ, regia are obligația să asigure exploatarea eficientă în regim de continuitate și permanență a acestor bunuri.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *