privind scoaterea la concurs a unui post de laborant chimist în cadrul Laboratorului Epurare Ape Uzate – Laborator Stație Epurare Călimănești

Concursul constă în susţinerea probei scrise, a interviului și a probei practice pentru verificarea aptitudinilor, astfel:

  • proba scrisă va avea loc în data de 29.12.2022 ora 1100 la sediul APAVIL SA din Rm. Vâlcea, str. Carol I nr.3-5;
  • proba practică și interviul vor avea loc în data de 05.01.2023 ora 0900, în cadrul Laboratorului Epurare Ape Uzate  al societății APAVIL S.A.,  situat în Râmnicu Vâlcea, str. Nistor Dumitrescu nr. 23.

          Data limită până la care candidații pot depune actele pentru dosarul de concurs este  21.12.2022 ora 1500, la Registratura societății APAVIL S.A. din Rm. Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5.

Informații privind condițiile generale, condițiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfășurarea concursului și calendarul concursului se pot obține accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare și Arhivă, telefon 0250/739580, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 0700 – 1530  și  vineri între orele 0700 – 1300.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *