Primarul Daniel Băluță transformă comuna Vaideeni prin investiții masive: asfaltare, digitalizare și centru comunitar integrat

În Vaideeni, administrația locală are numeroase proiecte în desfășurare. Unele dintre acestea se află în faza de implementare, în timp ce pentru altele, în această perioadă, se semnează contractele de finanțare. În plus, se lucrează la întocmirea noilor documentații pentru depunerea cererilor de finanțare pentru alte proiecte. Un lucru este sigur: Primarul Daniel Băluță depune eforturi susținute la Minister pentru a atrage fonduri semnificative pentru comunitatea locală.

Cu finanțare guvernamentală, în perioada următoare, vor începe ample lucrări de asfaltare în comuna Vaideeni. Astfel, se preconizează finalizarea a 95% din drumurile comunale până la sfârșitul anului viitor.

De asemenea, cu sprijinul fondurilor europene, nu mai puțin de patru proiecte din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) vor contribui la modernizarea instituțiilor locale, reducerea costurilor energetice și îmbunătățirea comunicării între instituții și cetățeni. Aceste proiecte includ digitalizarea și echiparea primăriei cu echipamente IT pentru simplificarea proceselor de gestionare a datelor, eliberare a adeverințelor, efectuarea plăților și alte activități administrative. De asemenea, Căminul Cultural din Marița și Centrul Integrat pentru Dezvoltarea Economiei Locale vor fi reabilitate energetic, folosind panouri fotovoltaice și pompe de căldură. Școala cu clasele I-IV din Izvoru Rece va beneficia, de asemenea, de aceste îmbunătățiri.

În ceea ce privește fondurile europene atrase, autoritățile comunei Vaideeni colaborează cu Consiliul Județean Vâlcea pentru implementarea unui proiect de reabilitare și extindere a unei clădiri din localitate, cu scopul de a deschide un Centru Comunitar Integrat care să ofere servicii persoanelor aflate în dificultate.

Acest proiect, inițiat de Primăria Vaideeni și susținut de președintele CJ Vâlcea, Constantin Rădulescu, vizează înființarea unui punct de lucru care va furniza servicii medicale primare și va oferi un centru de permanență pentru populația din comuna Vaideeni și din localitățile învecinate.

” Centrul va fi deschis în special familiilor cu probleme și nevoiașilor, având în vedere că prevenirea abandonului școlar este o prioritate în contextul scăderii populației școlare în mediul rural. Prin intermediul personalului dedicat, cum ar fi asistentul social, asistentul medical și mediatorul școlar angajați de primărie, se dorește combaterea fenomenelor sociale cu care se confruntă aceste familii, precum sărăcia și greutățile financiare”, a precizat primarul localității Vaideeni, Daniel Băluță.  

Astfel, Centrul Comunitar Integrat va deveni un element de stabilitate în comunitate și va contribui la prevenirea abandonului școlar și creșterea populației școlare în comună.

Pe lângă aceste proiecte, primarul lucrează la documentația necesară pentru implementarea unui parc fotovoltaic și a platformelor de gestionare a deșeurilor. În ceea ce privește zona piscicolă, comuna Vaideeni va colabora cu județul Gorj în proiecte comune prin intermediul FLAG (Grup de Acțiune Locală pentru Pescuit).

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *