Comuna Crețeni, punct de referință în atragerea fondurilor europene pentru dezvoltare locală

Primarul Constantin Catrina conduce transformarea cu succes, obținând finanțare europeană pentru proiecte cheie

În cadrul ședinței desfășurate în luna noiembrie, Consiliul Local al comunei Crețeni a adoptat un proiect crucial pentru viitorul localității. Astfel, s-a aprobat rectificarea bugetului local pentru anul 2023 și modificarea listei de investiții, cu o creștere semnificativă de  8.082.890 lei(80,82 miliarde lei vechi).    Această măsură vine în urma obținerii de fonduri europene, în valoare totală de 540.986 lei, destinate implementării a 4 proiecte finanțate 100% din aceste resurse.

Primarul Constantin Catrina a subliniat că, în premieră pentru județ, comuna Crețeni a primit deja prima tranșă de bani europeni pentru aceste proiecte, reprezentând un pas important în dezvoltarea locală.

Totodată, în cadrul ședinței anterioare, s-a aprobat majorarea bugetului cu 13,6 milioane lei, destinate eficientizării energetice a clădirii primăriei. Ministrul Dezvoltării a transferat recent suma de 122.408 lei pentru suportul financiar al proiectului de reabilitare moderată a clădirii primăriei.

În această lună, un nou transfer de fonduri, în valoare de 418.578 lei, a fost efectuat pentru proiecte de creștere a eficienței energetice la școală, grădiniță și centru de zi din comuna Crețeni. Primarul a declarat cu mândrie că aceasta face din comuna Crețeni singura din județ cu banii PNRR deja în cont.

Următorul pas? Finanțarea a încă 9 proiecte cu fonduri europene prin PNRR. De menționat că Primăria Crețeni a încasat în 2022 suma de 692.310 lei din taxe și impozite, iar primarul subliniază importanța atragerii fondurilor europene pentru dezvoltare.

Un alt punct important pe agenda ședinței a fost aprobarea studiului de fezabilitate, indicatorilor tehnico-economici și devizului general pentru modernizarea și extinderea sistemului de monitorizare și supraveghere video a spațiului public în comună. Proiectul, finanțat integral din fonduri europene, va aduce un plus de siguranță și curățenie în comună.

De asemenea, a fost discutat și aprobat un proiect crucial privind modernizarea drumurilor de interes local în comună, cu finanțare 100% europeană. Primarul Catrina a subliniat importanța acestui proiect și a evidențiat eforturile depuse pentru îndeplinirea condițiilor necesare obținerii finanțării europene.

”Proiectul se bucură de un mare avantaj, fiind finanțat integral din surse europene (inclusiv consultanța), cu o limită de 1 milion de euro, fără TVA. Lucrul intens la acesta s-a datorat lansării în perioada actuală și a necesitat îndeplinirea rapidă a unor condiții esențiale: ridicări topografice, studiu geotehnic, expertiză, inclusiv includerea drumurilor în inventarul public al bunurilor comunei, publicat în Monitorul Oficial al României. Drumurile, situate numai în intravilan, au o lungime totală de minim 4,5 km”, a precizat primarul localității Crețeni, Constantin Catrina.

Primarul a subliniat că, având în vedere timpul scurt, a fost un mare avantaj folosirea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție elaborată la cererea sa în 2021. Depunerea rapidă a acestui proiect aduce beneficii semnificative comunității Crețeni, consolidând accesul la fonduri europene pentru dezvoltare.

Prin urmare, comuna Crețeni se află într-un moment de transformare semnificativă, iar primarul localității, împreună cu echipa din cadrul primăriei, este determinat să utilizeze la maxim resursele europene pentru dezvoltarea localității.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *