Pachetul majoritar de acțiuni de la SC Univers SA, deţinut de SC Infinity Capital Investments SA, vândut către SC Barreco SRL

Zilele trecute, pachetul majoritar de acțiuni de la SC Univers SA, deţinut de SC Infinity Capital Investments SA a fost vândut către SC Barreco SRL, o companie cu sediul Râmnicu Vâlcea. La începutul acestei luni, SC Univers SA a informat acţionarii şi investitorii privind iniţierea de către SC Infinity Capital Investments SA a demersurilor privind vânzarea participaţiei de 73,75% deţinută în cadrul capitalului social al SC Univers SA, prin metoda „vânzare specială la ordin” pe piaţa de oferte şi operaţiuni speciale administrată de BVB. SC Infinity Capital Investments SA a vândut un număr de 587.519 acţiuni UNVR, la preţul minim de 86,6 lei/acţiune, în total 50,8 milioane de lei. Ordinul de vânzare a fost de tip AON (totul sau nimic) şi a fost valabil începând cu data de 4 martie 2024.

SC Infinity Capital Investments SA este o societate înfiinţată ca persoană juridică română de drept privat, organizată ca societate pe acţiuni, încadrată conform reglementărilor aplicabile ca Fond de Investiţii Alternative (FIA) de tip închis, destinat investitorilor de retail, categoria diversificat, autoadministrat.

Societatea este autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară ca Administrator de Fonduri de Investiţii Alternative şi Fond de Investiţii Alternative destinat Investitorilor de Retail (FIAIR). Societatea este autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară şi funcţionează în conformitate cu: reglementările legale privind societăţile; reglementările privind societăţile ale căror acţiuni sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată; dispoziţiile legale privind societăţile cu personalitate juridică; legislaţia care reglementeazăm activitatea AFIA/FIA; actul constitutiv; reglementările interne, etc.
În 2024, SC Univers SA va realiza venituri totale de 4,95 milioane de lei SC Univers SA își propune pentru anul 2024 realizarea unor venituri totale de 4,95 milioane de lei, cheltuieli totale în sumă de 2,88 milioane de lei, și un profit net de 1,6 milioane de lei.

Pentru întocmirea cât mai corectă a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 al SC Univers SA, s-a avut în vedere contextul economico-financiar al anului 2023 si al începutului de an 2024, principiu influențat de creșterea semnificativă a inflaţiei la nivel național, a creşterii tarifelor pentru serviciile de furnizare a utilităților și indicelui prețurilor de consum generale, care influențează operatorii economici la care societatea are închiriate spațiile comerciale.

SC Univers SA presupune o creştere moderată a activităților economice și implicit a nivelului chiriilor practicate, cel puțin în zona micilor comercianţi sau prestatorilor de servicii. S-a prevăzut astfel o creştere a veniturilor din exploatare de 3,6%, pe care SC Univers SA o dorește implementată în cursul anului 2024, ca urmare a obținerii de venituri din închirierea anumitor spații comerciale rămase libere pe parcursul anilor 2021-
2023, dar și o creştere prudentă a chiriilor pentru anumite spații comerciale din patrimoniu, a căror contracte de locațiune expiră în anul 2024.

SC Univers SA își propune prin BVC 2024 să desfășoare o activitate profitabilă, fundamentată de situațiile financiare ale anului precedent, care să se concretizeze la sfârșitul anului 2024 într-o cifră de afaceri de 4 milioane de lei și un profit net de 1,6 milioane de lei.

În timpul exerciţiului financiar al anului 2023, nu au avut loc fuziuni sau reorganizări la nivelul societăţii. La data de 31 decembrie 2023, SC Univers SA înregistra un profit brut de 2 milioane de lei şi un rezultat net de 1,6 milioane de lei. Cifra de afaceri realizată de SC Univers SA la 31 decembrie 2023 este 3,8 milioane de lei.

În ceea ce priveşte ponderea din piaţă deţinută, menţionăm că nu există elemente care să conducă la un calcul al deţinerilor din piaţă a SC Univers SA. Valoarea numerarului din casierie şi al conturilor la bănci inclusiv investiţiile pe termen scurt şi dobânzile de încasat este de 10 milioane de lei.

La data de 31 decembrie 2023, principalele imobilizări financiare deţinute de SC Univers S.A sunt reprezentate de 272.889 acţiuni emise de Banca Transilvania, 1,1 milioane de acțiuni emise de Altur SA şi 90 acţiuni emise de Mercur SA. SC Barreco SRL deținea indirect un pachet 8,7% din acțiunile Univers SA.

În urmă cu 10 ani, în urma unei tranzacţii pe piaţa secundară a Bursei de Valori Bucureşti (BVB), SC Socom SA a reuşit să cumpere peste 20.000 de acţiuni emise de SC Univers SA, ajungând să deţină 70.000 de titluri, ceea ce înseamnă 8,71% din capitalul social al SC Univers SA.

Precizăm că SC Socom SA avea următoarea structură a acţionariatului: SC Sanmed SRL (34,1%), SC Saninvest SRL (20,5%), SC Barreco SRL (30%), Sorin Zamfirescu (7,3%), şi SC Anident SRL (6,6%), iar acţionar majoritar la SC Univers SA era Societatea de Investiţii Financiare (SIF) Oltenia. În anul 2014, la SC Univers SA existau înregistrate în instanţă 33 de cauze, din care în 20 cauze, SC Univers SA avea calitatea de reclamantă, în şapte cauze, societatea avea calitatea de pârâtă, şi în şase cauze cu firme aflate în procedura insolvenţei.

La data de 31 decembrie 2023, SC Univers SA înregistra disponibilităţi băneşti plasate în depozite bancare în sumă 9,8 milioane de lei. Societatea are depozite constituite la Banca Transilvania şi CEC Bank, iar la Banca Comercială Română Vâlcea – garanţiile chiriaşilor. Din totalul disponibilităţilor băneşti plasate în depozite bancare, suma de 311.167 lei reprezintă garanţiile contractuale depuse de locatari, pentru care s-au constituit depozite bancare.

În data de 30 iunie 2023, SC Univers SA a achiziţionat un pachet de 1.200 părţi sociale emise de SC Aliment Murfatlar SRL, la preţul de 5.468 lei/parte socială, reprezentând 23,86% din capitalul social al acesteia. Aliment Murfatlar este o persoană juridică română cu obiect de activitate similar SC Univers SA, având ca activitate preponderentă efectiv desfăşurată închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate.

În semestrul I 2023,SC Univers SA a vândut pe piaţa de capital 1,94 milioane de acţiuni deţinute la emitentul SIF Banat Crișana SA pentru suma de 4,7 milioane de lei, costul aferent acestor acţiuni fiind de 3,82 milioane de lei.

Nu au fost tranzacţii de o amploare similară în semestrul I 2023 şi, de asemenea, societatea nu a achiziţionat valori mobiliare admise la tranzacţionare pe o piaţa reglementată. În semestrul 1 2023, mare parte a veniturilor financiare au fost venituri din dobânzi la depozitele bancare (270.503 lei) şi din imobilizări financiare şi diferenţe de curs valutar (33.291 lei). Creşterea cheltuielilor cu amortizarea imobilizărilor corporale şi scăderea rezultatului financiar au făcut că profitul net raportat pentru semestrul I 2023 să fie mai mic cu 69% faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior. Imobilele deținută în vederea închirierii sunt reclasificate în „Investiţii imobiliare”.

Terenurile SC Univers SA sunt înregistrate la valoarea de 11 milioane de lei, nu se amortizează şi nu au fost constituite ajustări pentru deprecierea lor. La 30 iunie 2023, SC Univers SA avea disponibilităţi băneşti în valoare de 8 milioane de lei. Societatea nu a avut angajate şi nu a angajat nici în semestrul I 2023 credite bancare sau alte împrumuturi.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *