Brezoi – „Înființarea și Funcționarea unui Centru Comunitar Integrat ȋn orașul Brezoi”

Modernizare servicii de asistență medicală la Brezoi

Comunicat de presă

“PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

 

 • Denumirea proiectului de investiție: „Înființarea și Funcționarea unui Centru Comunitar Integrat ȋn orașul Brezoi”
 • Contract de finanțare nr. 1068/151/CCI/20.12.2023, finanțat în cadrul Componentei – 12. Sănătate I1.4: Centre Comunitare Integrate.

 

 • Titlu apel: PNRR/2022/C12/MS/I1.4

 

 • Denumirea beneficiarului: Oraş Brezoi

 

 • Obiectivele proiectului:

Obiectiv general:

Îmbunătăţirea calităţii infrastructurii serviciilor de asistenţă medicală din Regiunea Sud – Vest Oltenia în vederea ridicării acestora la standarde europene şi asigurării unui acces egal al tuturor cetăţenilor la serviciile de sănătate.

Obiectiv specific: Renovarea, modernizarea şi dotarea clădirii în vederea ȋnființării Centrului Comunitar

Integrat Brezoi, pentru furnizarea de servicii medico-sociale de calitate

 • Valoarea totală a finanțării nerambursabile este de 832.049,30 lei, din care valoare TVA aferenta

cheltuielilor eligibile în valoare de 132.848,21 lei.

 

 • Proiectul se derulează în perioada cuprinsă între 28.12.2023 – 01.05.2025, aflandu-se actualmente in faza de proiectare.

 

Aceste obiective vor fi atinse prin:

 • Creşterea accesului la serviciile de sănătate și eficientizarea acestora prin degrevarea ambulatoriului cu 5% până la sfârşitul perioadei de implementare;
 • Creşterea suprafeţei facilităților medicale din Brezoi cu min. 110 mp;
 • Creşterea eficienţei energetice a clădirii cu cel puţin 45%;
 • 2 locuri de muncă nou create pentru pentru avizarea și funcționarea centrului comunitar integrat:
 • un asistent medical comunitar;
 • un asistent social.

 

Persoană de contact: Tertereanu Gabriela

www.primariabrezoi.ro

brezoi@vl.e-adm.ro

0250.778.240

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *