Acţionarii SC Apavil SA, convocaţi să aprobe bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018

 

Preşedintele Consiliului de Administraţie al SC Apavil SA Vâlcea, Nicoleta Bîlă, numită prin Decizia nr. 18/19 februarie 2018 a consiliului de administraţie, în baza prevederilor Legii 31/1990 privind societăţile, a convocat Adunarea Generala a Acţionarilor societăţii pentru data de 16 aprilie 2018, cu următoarea ordine de zi: aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018; actualizarea certificatului constatator pentru punctul de lucru Staţie de Epurare a apelor uzate Călimăneşti; actualizarea certificatului constatator pentru punctul de lucru Staţie de Epurare a apelor uzate Băile Olăneşti; diverse. Anul trecut, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea (în calitate de acţionar majoritar al SC Apavil SA) a aprobat solicitarea acţionarului majoritar (Primăria Râmnicului) către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „APA Vâlcea” pentru a propune revocarea lui Vasile Popescu şi a lui Ion Costache din calitatea de membri ai Consiliului de Administraţie la SC Apavil SA, nominalizaţi de către acţionarul – Municipiul Râmnicu Vâlcea. Înaintea deciziei Consiliului Local, în componenţa Consiliului de Administraţie de la SC Apavil SA erau 3 membri care făceau parte din rândul funcţionarilor publici sau din alte categorii de personal din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice. Conform raportului administratorilor SC Apavil SA pentru anul 2016, datele din situaţiile financiare anuale corespund cu valorile înregistrate în contabilitate şi sunt puse de acord cu rezultatele inventarierii generale a patrimoniului, efectuată în baza deciziei nr. 192/3 octombrie 2016 concretizate în procesul-verbal nr. 1962/16 ianuarie 2017. Activitatea economico-financiară a societăţii pentru anul 2016 a fost profitabilă, rezultând un profit de 2,85 milioane de lei faţă de 8,14 milioane de lei în anul 2015. În anul 2015, SC Apavil SA a înregistrat un profit mai mare datorită veniturilor reprezentând restituire debit şi accesorii aferente câştigării procesului cu ANAF din 2011. La data de 31 decembrie 2016, SC Apavil SA avea datorii totale în sumă de 76,8 milioane de lei, faţă de 64,84 milioane de lei în 2015. Sumele datorate de SC Apavil SA instituţiilor de credit, în sumă totală de 49,86 milioane de lei, cuprind împrumutul de la BERD în sumă de 37,23 milioane de lei şi împrumutul de la BCR în sumă de 12,62 milioane de lei. Conform contractului de împrumut cu BERD încheiat in octombrie 2012, societatea trebuie să îndeplinească o serie de indicatori financiari, astfel: rata de acoperire a serviciului datoriei nu trebuie să fie mai mică decât 1,2 (acest indicator este calculat ca raport între suma disponibilă pentru serviciul datoriei pentru 12 luni anterioare datei de calcul şi suma rambursărilor din capital şi dobânda plătită pentru întreaga datorie financiară datorată sau acumulată pe această perioadă); rata minimă de recuperare nu trebuie să fie mai mică de 90% (acest indicator se calculează ca raport între recuperările de la clienţi şi venitul total); raportul datorie financiară/EBITDA trebuie să fie de cel mult 4,5 la 1.

 

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *