Spiru Haret, Anghel Saligny sau Gheorghe Ţiţeica, printre profesorii de prestigiu de la Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti (UTCB)

Din 1864 până în 1948, Şcoala Naţională de Poduri şi Şosele şi, apoi, Secţia de Construcţii a Şcolii Politehnice au format 2.137 de ingineri constructori, sub îndrumarea unor profesori de renume ca: Spiru Haret, Anghel Saligny, Elie Radu, Gheorghe Ţiţeica, David Emanuel, Andrei Ioachimescu, Gheorghe Filipescu, Ion Ionescu, prin strădaniile şi realizările cărora s-au pus bazele ştiinţei şi tehnicii româneşti în construcţii. Din 1948 şi până în 2012, Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti (UTCB) a fost absolvită de peste 40.000 de ingineri. În această perioadă, corpul profesoral al universităţii a cuprins personalităţi marcante ale ştiinţei şi ingineriei construcţiilor, între care academicienii Aurel Beleş, Cristea Mateescu, Dumitru Dumitrescu, Ştefan Bălan, profesorii Mihail Hangan, Victor Popescu, Alexandru Steopoe, Radu Prişcu, Emil Botea, Alexandru Gheorghiu, Andrei Caracostea, Panaite Mazilu, Ion Stănculescu şi alţii, care au dus mai departe tradiţia înaintaşilor. În prezent: Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti (UTCB)dispune de un corp profesoral de elită, care s-a afirmat atât prin rezultatele activităţii didactice şi de cercetare, cât şi prin participarea nemijlocită la cele mai importante construcţii realizate în ţara noastră. În România sunt înregistrate peste 10.000 de firme având în profilul lor diferite activităţi de construcţii: proiectare, execuţie, reparaţii etc., din care marea majoritate particulare. Sectorul de construcţii se arată a fi deosebit de dinamic şi cu mari perspective în contextul integrării în Uniunea Europeană. Pregătirea solidă dobândită la Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti (UTCB) le-a dat posibilitatea să se adapteze şi să se integreze rapid la condiţiile şi metodele de lucru din alte ţări. Pretutindeni, inginerii constructori formaţi la Bucureşti sunt cotaţi printre cei mai buni profesionişti ai ramurii. Reorganizarea învăţământului superior de construcţii în conformitate cu procesul Bologna deschide largi perspective absolvenţilor Universităţii Tehnice de Construcţii Bucureşti de a fi recunoscuţi şi a se integra în piaţa ocupaţională europeană.

 

Pe www.utcb.ro puteţi citi informaţii complete despre oferta educaţională şi facilităţile oferite de Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti.

 

Pentru înscrieri la această universitate vă invităm să accesaţi site-ul universităţii, www.utcb.ro sau http://www.admitereonline.ro/utcb.

 

Sursa informaţiilor: www.utcb.ro, www.adminitereonline.ro.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.

Rezolva operatia antiSPAM si trimite comentariul! *